FOD Financiën “Personeel is buiten adem”

Naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Openbare Diensten (dinsdag 23 juni) drukt het personeel van de FOD Financiën haar ontevredenheid uit. Zij betreuren de steeds maar stijgende werkdruk met steeds minder personeel en middelen in een context van voortdurende minachting van het management tegenover de werknemers. Dag na dag ondervindt ook de burger daar steeds meer de gevolgen van.

Als vandaag vele belastingplichtigen in de rij moeten staan om hun belastingaangifte te laten invullen, dan moeten wij hen helaas vertellen dat ze volgend jaar met nog veel meer zullen zijn en dus nog veel langer in de rij zullen moeten staan.

Als het vandaag moeilijk is een ambtenaar van de FOD Financiën te contacteren, dan is dat omdat de ambtenaren steeds minder talrijk zijn en wegens andere taken niet altijd beschikbaar kunnen zijn voor het publiek.

Het personeel van de FOD Financiën wil in staat zijn haar opdracht correct te vervullen: het innen van een eerlijke belasting in het kader van een publieke dienstverlening gekenmerkt door waardigheid, respect en vertrouwen. Dit is enkel mogelijk door een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de diensten van de FOD Financiën op het terrein, met meer werkingsmiddelen en met betere arbeidsvoorwaarden. Het personeel van de FOD Financiën ziet dan ook de afbouw van de investeringen in de eigen en de andere openbare diensten met lede ogen aan. Elke burger verliest hierdoor.

Het personeel van de FOD Financiën eist van de regering dat zij herinvesteert in de openbare diensten. Ze willen dat er een einde komt aan:

  • aan de vermindering van personeel
  • aan het gebrek aan middelen
  • aan het gebrek aan opleiding
  • aan de toenemende stress
  • aan de centralisatie en hergroepering van diensten
  • aan de afwezigheid van echte begeleidingsmaatregelen bij de herstructurering
  • aan het sluiten van nog meer kantoren
  • aan internationale akkoorden (TTIP) die de openbare diensten onderwerpen aan een vijandig overnamebod door de privésector

Contactpersonen voor ACOD Financiën

Aimé Truyens (NL): 0495 26 99 99
Valérie Demeulemeester (FR): 0473 75 27 43
Marie-Claire Holsbeke (FR): 0496 02 35 84

Ambtenaren Financiën voeren actie tegen hoge werkdruk

De Morgen maandag 2 december

Ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën komen maandag opnieuw op straat. Ze protesteren tegen de stijgende werkdruk. Dat gaat ten koste van de belastingcontroles, waarschuwen de bonden. Vanaf januari dreigen hardere acties.

Maandag zullen ambtenaren in onder meer Gent en Namen tijdens hun middagpauze naar buiten komen, en op straat hun ongenoegen uiten. Vorige week was dat ook al het geval in Antwerpen, Mechelen, Charleroi, La Louvière, Doornik, Luik en Verviers.

Het personeel van Financiën is ongerust over de stijgende werkdruk en de geplande sluitingen van kantoren. ‘We begrijpen wel dat er kostenbesparingen gebeuren, en we gaan ook niet in tegen die politieke beslissing. Maar we willen wel meer begeleiding: wat moet nog wel gebeuren, en welke taken moeten niet meer gebeuren’, zegt Aimé Truyens van de socialistische overheidsvakbond ACOD.

Truyens: ‘Er is een grens aan meer werken. Minder personeel betekent minder controles.’ Volgens de vakbondsman stapelt het werk zich op bij de verschillende diensten van Financiën. Er zijn ook richtlijnen gegeven om bepaalde types van dossiers voorrang te geven, bijvoorbeeld de controle van loontrekkenden met bewezen kosten. ‘Dat is het eenvoudigst en gaat het snelst.’ Dat gaat wel ten koste van controles op zelfstandigen en bedrijven, stelt de vakbondsman.