Ontslagen? Je hebt recht op een motivering!

Belangrijk voor contractuelen

Het onderscheid dat bestond tussen arbeiders en bedienden bij het recht op de motivering van ontslag, wordt opgeheven. Een werknemer, arbeider of bediende, heeft het recht om van zijn werkgever schriftelijk te vernemen waarom hij of zij aan de deur wordt gezet. En de werkgever kan door een rechter gesanctioneerd worden wanneer het ontslag onredelijk is. Lees verder