Betoog mee op 29 september in Brussel

Begin oktober zit de regering-Michel twee jaar in het zadel. Het is een asociale regering die voluit de neoliberale kaart trekt, volgzaam luistert naar de wensen van het patronaat en tegelijk keihard bespaart op kap van werknemers, gepensioneerden, werkzoekenden en mensen met een uitkering.

2jaarmichel

Afspraak op 29 september in Brussel
(link)

Meer praktische info (parcours, vervoer, …) volgt.

ACOD zal alle acties in de gevangenissen tussen kerst en nieuw ondersteunen

10-12-15, 14.24u – Bron: Belga

De socialistische overheidsvakbond ACOD maakt de dreigementen hard en zal alle acties in de gevangenissen tussen kerst en nieuwjaar ondersteunen. Dat zegt vakbondsman Gino Hoppe vandaag. De afgevaardigde voor het gevangeniswezen eist dat de flexibiliteitspremie meteen wordt toegekend om het tekort aan personeel op lokaal vlak te verhelpen.

Vorige week dreigde ACOD al met vakbondsacties in de kerstperiode, nu worden ze ook bevestigd.

ACOD wil net zoals collega’s van ACV, die een stakingsaanzegging hebben ingediend voor 17 tot 19 december, dat het tekort aan personeel wordt weggewerkt. Maar de socialistische vakbond wil dit doen door het probleem op lokaal vlak aan te pakken en de flexibiliteitspremie, die normaal pas zal worden uitgekeerd als de hele rationalisatie van het gevangeniswezen afgerond is, nu al wordt uitgekeerd.

“Om 10 procent te besparen, zoekt men naar een andere manier van werken. Een van de opties is om de shift later te laten beginnen. Maar dan verliezen de werknemers hun premie. Daarom werd een flexibiliteitspremie in het leven geroepen. Wie voor 12 uur begint kan rekenen op twee uur compensatie, na 12 uur wordt dat vier uur. Zo lijdt niemand loonverlies”, zegt Hoppe.

Maar die premie zit voorlopig nog vervat in een werkdocument. “Dat gaat niet vooruit”, zegt Hoppe. “Nu is het genoeg. Los de problemen op lokaal vlak op.” Dit moet mogelijk gemaakt worden door de premie toch al toe te kennen.

Tot slot wil ACOD met deze acties ook tot beslissingen komen voor andere twistpunten: ondertekening van het Koinklijk Besluit dat het verlof voorafgaand het pensioen regelt, de bestelling van werkkledij, protocol 351 en het toestaan van mutaties.

Uit cijfers van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) blijkt dat de Belgische gevangenissen bijna vijfhonderd werknemers te weinig tellen. “Er zijn honderden tekorten. In sommige gevangenissen loopt het zelfs op tot meer dan tien procent. De veiligheid van het personeel komt zo in het gedrang”, zegt Hoppe.

Hoppe ontkent niet dat deze acties “die zowel korter als langer dan 24 uur kunnen duren” grote gevolgen zullen hebben voor de gevangenen tijdens deze periode. “Ook het personeel heeft recht op een correct eindejaar.”

Overzicht ACOD-pensioenbrochures en veelgestelde vragen

De meest recente pensioenhervorming zorgde – zoals bekend – voor heel wat verwarring. Het duurde een hele tijd voor het stof ging liggen en de meeste onduidelijkheden in de pensioenwetgeving – dankzij de inbreng van de vakbonden- uitgeklaard waren.

Net omwille van die onduidelijkheden was de ACOD was steeds erg voorzichtig haar communicatie rond de nieuwe pensioenwetgeving. We wilden onze leden immers duidelijk informeren en geen valse hoop geven in bepaalde gevallen. Ondertussen hebben we een correct zicht gekregen op de nieuwe pensioenwetgeving met al zijn nieuwigheden. We informeerden onze leden daarover. Hieronder zetten we alles nog eens op een rijtje.

Brochures

Zoals je merkte publiceerde de ACOD de voorbije maanden al enkele brochures hierrond. We lijsten deze graag nog eens op:

– Algemene ACOD-pensioenbrochure: allesomvattende brochure met informatie over de algemene pensioenwetgeving
– ACOD-brochure pensioenbonus: bevat informatie over de pensioenbonus
 ACOD-brochure overlevingspensioen: bevat informatie over het overlevingspensioen
– ACOD-brochure over loopbaanonderbreking en de afwezigheidsperioden: bevat informatie over onderbroken loopbanen en de gevolgen voor het pensioen
Veelgestelde vragen

Recent publiceerden we ook een lijst met veelgestelde vragen rond de pensioenwetgeving. Deze zullen we stapsgewijs uitbreiden. Je vindt de lijst hier.

Loopbaanonderbreking in openbare diensten

De ministerraad van 31 januari 2014 keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, het Vlaams Personeelsstatuut en het personeelsstatuut van het UZ Gent.

Lees meer

De loopbaan bij de federale overheid

Je vindt hierbij de nieuwe brochures over de nieuwe loopbanen (verbeterd ingevolge de opmerkingen van ACOD).

Stage: in het staatsblad

Gelezen op FedWeb

Het koninklijk besluit van 21 december 2013 dat sommige bepalingen betreffende de stage wijzigt, werd op 30 december 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Er zijn drie belangrijke wijzigingen:

  1. het schrappen van de eindverhandeling voor de stagiairs van niveau A (van toepassing zonder overgangsmaatregelen voor alle stages die al lopen op 9 januari 2014)
  2. het recht voor personen met een handicap om hun stage halftijds of voor 4/5de te doen via ‘verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden’
  3. de vervanging van de actuele stagecommissies door de beroepscommissies voor evaluatie.

Lees meer

 

Wat verandert voor je job op 1 januari?

Gelezen op Fedra

Vanaf 1 januari krijgt de geldelijke loopbaan van de federale ambtenaren een nieuw kleedje. Ook de evaluatieprocedure zal er helemaal anders uitzien. Het zijn twee grondige veranderingen die een grote impact hebben, maar het zijn niet de enige aanpassingen die het nieuwe jaar inluiden. Benieuwd wat het nieuwe jaar allemaal in petto heeft? Fedra zet de veranderingen waarover nu al voldoende details bekend zijn op een rij.

Lees meer

Inschrijven voor bevorderingsselectie niveau A opnieuw mogelijk

selorTot en met 3 februari  kan je je inschrijven voor de eerste reeks van de bevorderingsselecties. De testen vinden plaats vanaf 13 januari tot 28 februari.. In deze twee maanden kan je zelf een datum kiezen om de tests te komen afleggen. Lees meer op Selor

Nog meer info op FedWeb (niveau Bniveau C)

Reacties uitgeschakeld voor Inschrijven voor bevorderingsselectie niveau A opnieuw mogelijk Geplaatst in Federaal traject Getagged ,