ACOD-persmededeling: De openbare diensten betalen de tax shift

De openbare diensten betalen de tax shift
400 miljoen euro, op kosten van de ambtenaar

De Tijd van vandaag gaf meer details over de manier waarop de regering Michel de tax shift wil betalen. Blijkbaar is ze van plan in de openbare sector nog 400 miljoen euro extra te zoeken. De ACOD was al niet te spreken over de voorgestelde tax shift – die eigenlijk geen tax shift is – en nu nog veel minder over de manier waarop die gefinancierd zou worden.

Plannen om de pensioenvoorwaarden nog verder verstrengen houden helemaal geen rekening met de eigenheid van bepaalde beroepen binnen de openbare diensten. Dergelijke plannen doorkruisen trouwens de discussie die de regering hierover sinds maanden heeft beloofd binnen de Nationale Pensioencommissie. Zal er daar een echt debat gevoerd worden of blijft het overleg een schijnvertoning?

De Belgische overheidspensioenen behoren tot de lagere middenmoot op Europees niveau en dit reeds vóór de hervormingen van de regering Michel. De ACOD weigert een verder afbraak en eist net de versterking van het wettelijke pensioen van alle werknemers – privé of openbare sector.

In verband met het systeem van ziekteverloven vraagt de ACOD met aandrang om meer voorzichtigheid. Elke afwezigheid om medische redenen moet immers gestaafd worden met een geneeskundig getuigschrift. Beweert de regering nu dat het medische korps valse getuigschriften aflevert? De federale regering zou beter de oorzaken van dit absenteïsme bestrijden: te weinig personeel, gebrek aan middelen, enz.

Net als met de werkzoekenden richt de federale regering ook hier haar pijlen op de zwaksten in plaats van de oorzaken van deze toestanden aan te pakken. Door nog slechts een ambtenaar op vijf te willen vervangen, zal de regering de toestand alleen maar verergeren.

Verkondigen dat de ambtenaren de dagen ziekteverlof oppotten om van een vervroegde uitstap te kunnen ‘profiteren’, is al even absurd.

De ACOD gaat niet akkoord met de pistes die de federale regering overweegt. Ze leiden tot een verarming van de toekomstig gepensioneerden van het openbare ambt, ontmoedigen het personeel en veroorzaken opnieuw ongelijkheid tussen personeelsleden van de verschillende overheidsdiensten. De ACOD zal op het gepaste moment reageren tegen deze afbraakpolitiek.

Michel Meyer
federale voorzitter van de ACOD

Guido Rasschaert
algemeen secretaris ACOD

Rebellie binnen belastinginspectie: Ambtenaren eisen rijkentaks

Gelezen in De Morgen van 10 december 2014

Financiënminister krijgt verzet bij eigen administratie

“Het enige wat ontbreekt voor een vermogensbelasting op de rijkste Belgen is politieke wil.” In een opmerkelijk opiniestuk gooien medewerkers van de FOD Financiën het heikele politieke thema van de tax shift terug op tafel.

Lees de open brief van Johan Seynaeve, An Snoeckx, Peter Veltmans, Carine Meerschaut, Alfons Brys, Katelijne Meulebroeck, Hubert Eerdekens en Jakke Jacobs, ACOD-vakbondsafgevaardigden bij de FOD Financiën hier.

Reacties uitgeschakeld voor Rebellie binnen belastinginspectie: Ambtenaren eisen rijkentaks Geplaatst in Actie, Financiën, Pers

ACOD blogt “Participatiemaatschappij op z’n Hollands”

ChrisReniersDe afbouw van de pensioenen is ook in Nederland volop bezig. Als je moet vertrouwen op het rendement van de pensioenfondsen – volledig marktgericht en zonder enige resultaatsverbintenis – kan het ook moeilijk anders.

Het is de eerste plicht van socialisten om ervoor te zorgen dat die marktlogica gecorrigeerd wordt en dat iedereen recht heeft op een waardig pensioen. Zo denkt de PVDA-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jette Klijnsma er echter niet over. Zij onderschrijft ten stelligste de participatiemaatschappij: “Help uzelf”. Gepensioneerden die niet rondkomen moeten maar een moestuin aanleggen, vindt zij. Of als dat niet kan wegens geen tuin of te oud om te spitten of gewoon geen groene vingers, dan eet je gewoon je eigen huis op. Want in tegenstelling tot wat Klijnsma beweert, kan je niet leven van de AOW*, zelfs al is je huis afbetaald.

Daarom Belgen, twee keer nadenken als we debatteren over pensioenen en vergrijzing! Dit debat moet bij ons beginnen met een duidelijk antwoord van elke politieke partij op onze vraag: wat is een waardig pensioen?

*AOW: de Algemene Ouderdomswet, ook wel synoniem voor het basispensioen van alle Nederlandse gepensioneerden

Chris Reniers – algemeen secretaris – 24 juni 2014

www.acodblogt.be

Gino Hoppe “Minimale dienstverlening in deze omstandigheden ? No way !”

Over uiterlijk zes maanden moet er een deftig plan zijn om de minimale dienstverlening in gevangenissen te garanderen. Gebeurt dat niet, dan dreigt Europa ons land aan de schandpaal te nagelen. Maar de vakbonden zijn niet van plan om mee te werken. Gino Hoppe van de socialistische vakbond ACOD.

Toch nieuwe gevangenen naar Beveren

Gelezen in De Redactie van 27 maart 2014

Er komen vanaf morgen dan toch gedetineerden bij in de gevangenis van Beveren. De vakbondsafgevaardigden van de nieuwe gevangenis hadden enkele dagen geleden nog laten weten dat ze niet wilden dat er nieuwe gedetineerden bij komen, maar nu lijken ze van mening veranderd.

Na overleg met de gevangenisdirectie zijn de vakbonden van het gevangenispersoneel overeengekomen dat er vanaf morgen weer gedetineerden kunnen bij komen. dat vertelt Gino hoppe van de socialistische vakbond. “Vrijdag komen zes gedetineerden over van de gevangenis van Ieper, vanaf volgende week vijf per week en daarna vijf per dag. De overeenkomst kan elk moment veranderd worden als de veiligheid niet gegarandeerd wordt.”

Enkele dagen geleden klaagde het personeel allerlei problemen in de gevangenis aan. “Sloten werken niet, camera’s vallen uit, er zijn problemen met de vereiste kledij”, klonk het bij Hoppe. “Het gaat om problemen die naar voren kwamen in de test en die opgelost moeten worden vooraleer er gedetineerden ondergebracht worden.” Maar die problemen zouden nu grotendeels verholpen zijn.

 

Cipiers nieuwe gevangenis eisen spoedoverleg rond veiligheidsproblemen

Gelezen in Het Nieuwsblad van 24 maart 2014

???????????????????????????????Het gemeenschappelijk vakbondsfront eiste maandag, en krijgt woensdag, spoedoverleg met de lokale directie rond een aantal veiligheidsproblemen in de pas geopende gevangenis. Dat meldt VTM Nieuws en bevestigt Gino Hoppe (ACOD), algemeen secretaris bij Justitie. Lees verder

Vakbonden gevangeniswezen vragen om duidelijk signaal

Persbericht

Naar aanleiding van de vele gevallen van agressie, vragen ACOD AMiO en ACV Openbare Diensten de minister van Justitie en de directeur-generaal van het Gevangeniswezen om een duidelijk standpunt in te nemen omtrent de veiligheid van het voltallige penitentiair personeel.

Het moet voor de gedetineerden duidelijk zijn dat agressie niet langer kan getolereerd worden en dat zware straffen zullen opgelegd worden indien dit zich voordoet. Afspraken met directeurs van de inrichtingen moeten gemaakt en opgelegd worden. Het personeel kan en mag niet langer aan zijn lot overgelaten worden!

Hopelijk krijgen wij in deze steun en word duidelijk gemaakt dat het respect voor het penitentiair personeel van essentieel belang is voor de Minister en de beleidscel.

Gino Hoppe
Federaal secretaris ACOD AmiO
0476 75 20 27

Luc Neirynck
Nationaal secretaris ACV Openbare Diensten
478 30 64 03

 

Reacties uitgeschakeld voor Vakbonden gevangeniswezen vragen om duidelijk signaal Geplaatst in Pers, Strafinrichtingen

Werkoverlast verpleegkundigen beïnvloedt mortaliteit patiënten

Gelezen in De Standaard van 26 februari 2014

“Het leven van patiënten kan gevaar lopen indien verpleegkundigen een te grote werklast hebben. Dat blijkt uit een studie die woensdag verschijnt in het medische vakblad “The Lancet” en die in negen landen, waaronder België, werd uitgevoerd.” Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Werkoverlast verpleegkundigen beïnvloedt mortaliteit patiënten Geplaatst in Pers, UZ Gent, Vlaams traject