Trump krijgt de wind tegen …

ChrisReniersZoals verwacht was de inhuldiging van president Trump – ik vind het nog steeds een vreemde woordcombinatie – en de nasleep ervan een pijnlijk schouwspel. Gedurende anderhalf jaar schoffeerde hij tal van bevolkingsgroepen, zonder ook maar de minste excuses, zelfs wanneer er pertinente reacties op zijn beledigingen volgden. We weten alvast waaraan ons te verwachten de komende vier jaar. Ook Trumps inauguratiespeech getuigde overigens niet van verzoening en samenwerking. Het is duidelijk dat de nieuwe Amerikaanse president een aanhanger is van het conflictmodel.

De afgelopen weken werden binnen de ACOD heel wat informatie en sensibiliseringsavonden georganiseerd. Ook daar was er tussen de vele aanwezigen heel wat discussie over motivatie van zovele kiezers om voor Trump te stemmen. Iedereen vroeg zich af wat we kunnen leren uit deze nieuwe opstoot van populisme die we nu aan beide zijden van de Atlantische oceaan waarnemen. Conclusie was in elk geval dat het slechtste wat we kunnen doen, is die kiezers diaboliseren of de rug toekeren. Je moet ze geen gelijk geven, maar met concrete en praktische voorbeelden wijzen op de nefaste populistische politiek van figuren als Donald Trump.

Het mag niet verbazen dat ook het beleid van onze regeringen uitgebreid aan bod kwam tijdens deze debatavonden. Uiteraard was er striemende kritiek te horen op de besparingspolitiek, op de aanvallen op de sociale zekerheid, op het onrechtvaardige belastingsysteem… Zowat alles werd besproken. Hoe ga je daarmee om in het dagelijkse leven? Hoe leg je uit aan de man of de vrouw in de straat dat er wat schort met een dergelijk regeringsbeleid? Ik wil je alvast twee voorbeelden van de praktische communicatie niet onthouden. Het zijn voorbeelden met humor, maar die wel gesmaakt werden.

Guido Rasschaert, algemeen secretaris van de ACOD, over belastingen: “Je zit met een groep op café. Iedereen legt geld in de pot, behalve één persoon, ook al heeft die geld genoeg. Iedereen drinkt een democratisch pintje of frisdrank, maar die ene bestelt een Triple. Hoe lang zou hij in de groep getolereerd worden? Nochtans betaalt niet iedereen correct belastingen, maar geniet iedereen wel van de sociale zekerheid. Waar is de logica?”

Of nog, een tussenkomst van een jonge militant van sector spoor: “Je kan je kleine niet verbieden een sigaret op te steken met een dikke sigaar in je mond.”

Inderdaad, diegenen die aan het stuur zitten zouden het voorbeeld moeten geven, de wetten moeten naleven en de instellingen moeten respecteren. Anders kan je dat ook niet verwachten van de gewone vrouw of man.

Chris Reniers – voorzitter – 23 januari 2017

Wist je dat …

ChrisReniers… de rijkste 10 procent Belgen bijna de helft van het vermogen van ons land bezit?
… de rijkste 10 procent Europeanen 51,2 procent van de totale rijkdom bezit?
… de rijkste 1 procent van de wereldbevolking meer bezit dan alle anderen?

In België zijn de cijfers weliswaar minder extreem dan elders, maar toch bezit de rijkste 1 procent van de Belgen 17,9 procent van het totale vermogen. Shockerend, vind je niet? De duale samenleving, waarin een grote kloof gaapt tussen arm en rijk, zet zich door.

Het antwoord van onze regering hierop? Verder besparen in de sociale zekerheid, onderwijs en kinderopvang duurder maken, openbaar vervoer afbouwen en ticketprijs opdrijven, de energiefactuur de pan uit laten swingen, enz. Dit terwijl al die elementen de kloof tussen arm en rijk zouden moeten helpen verkleinen. Hallucinant!

Bron cijfers: Oxfam

Chris Reniers – voorzitter – 16 januari 2017

ACOD blogt “Participatiemaatschappij op z’n Hollands”

ChrisReniersDe afbouw van de pensioenen is ook in Nederland volop bezig. Als je moet vertrouwen op het rendement van de pensioenfondsen – volledig marktgericht en zonder enige resultaatsverbintenis – kan het ook moeilijk anders.

Het is de eerste plicht van socialisten om ervoor te zorgen dat die marktlogica gecorrigeerd wordt en dat iedereen recht heeft op een waardig pensioen. Zo denkt de PVDA-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jette Klijnsma er echter niet over. Zij onderschrijft ten stelligste de participatiemaatschappij: “Help uzelf”. Gepensioneerden die niet rondkomen moeten maar een moestuin aanleggen, vindt zij. Of als dat niet kan wegens geen tuin of te oud om te spitten of gewoon geen groene vingers, dan eet je gewoon je eigen huis op. Want in tegenstelling tot wat Klijnsma beweert, kan je niet leven van de AOW*, zelfs al is je huis afbetaald.

Daarom Belgen, twee keer nadenken als we debatteren over pensioenen en vergrijzing! Dit debat moet bij ons beginnen met een duidelijk antwoord van elke politieke partij op onze vraag: wat is een waardig pensioen?

*AOW: de Algemene Ouderdomswet, ook wel synoniem voor het basispensioen van alle Nederlandse gepensioneerden

Chris Reniers – algemeen secretaris – 24 juni 2014

www.acodblogt.be

Stakingsrecht “De sp.a en de PS laten zich niet misleiden”

ChrisReniersGisterenavond keurde een rechtse wisselmeerderheid in een senaatscommissie een wetsvoorstel om zogenaamde ‘wilde stakingen’ bij overheidsbedrijven te voorkomen. Dat het hier niet om een staking gaat – wegens niet conform de regels en stappen die moeten gevolgd worden om officieel en rechtsgelding een staking te zijn – negeerden de voorstanders maar wat graag. Het opzet van de betrokken partijen is duidelijk het stakingsrecht aan banden te leggen en een minimale dienstverlening bij de overheidsbedrijven in te voeren.

Voor de ACOD is dergelijke wetgeving overbodig, ondoelmatig en onaanvaardbaar.

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Stakingsrecht “De sp.a en de PS laten zich niet misleiden” Geplaatst in Actie Getagged ,

De loonkost is niet wat hij lijkt

Gelezen op ACOD blogt

KarelStessens Voortdurend klagen werkgevers en rechtse partijen dat de Belgische loonkost veel te hoog is in vergelijking met onze buurlanden. Het zou hun competitiviteit volledig ondermijnen. Wanneer je echter een eerlijke berekening maakt, dan merk je dat ze appelen met citroenen vergelijken. Jaarlijks krijgen de bedrijven immers voor ettelijke miljarden euro’s aan subsidies van de overheid. In 2012 liep dat zelfs op tot 11 miljard euro, waarvan 6 miljard euro aan loonsubsidies. Die rekenen de werkgevers en rechtse partijen echter niet mee in hun loonkostvergelijkingen met de buurlanden. Indien ze dat wel zouden doen, toon België zich meteen veel competitiever. Dat is niet enkel mijn mening, ook die van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Karel Stessens – voorzitter – 15 januari 2014

Inderdaad, zo eenvoudig is het soms …

Gelezen op ACOD blogt

ChrisReniersVanmorgen las ik onderstaande column van Hilde Sabbe in Het Laatste Nieuws. En ze heeft gelijk, soms is het leven simpel en moet je de oplossingen niet ver zoeken. Lees verder

Chris Reniers – algemeen secretaris – 14 januari 2014