Staatshervorming: Plantentuin Meise naar de Vlaamse overheid

Gelezen op FedWeb

Op 1 januari 2014 werd de plantentuin van Meise overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid.

De plantentuin werd geschrapt uit het overzicht van federale organisaties.

 

Stage: in het staatsblad

Gelezen op FedWeb

Het koninklijk besluit van 21 december 2013 dat sommige bepalingen betreffende de stage wijzigt, werd op 30 december 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Er zijn drie belangrijke wijzigingen:

  1. het schrappen van de eindverhandeling voor de stagiairs van niveau A (van toepassing zonder overgangsmaatregelen voor alle stages die al lopen op 9 januari 2014)
  2. het recht voor personen met een handicap om hun stage halftijds of voor 4/5de te doen via ‘verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden’
  3. de vervanging van de actuele stagecommissies door de beroepscommissies voor evaluatie.

Lees meer