Algemene stakingsdreiging bij justitie

De Morgen 29 november 2013

Er dreigen in alle geledingen van justitie stakingsacties op vrijdag 13 december…

De stakingsdreiging, die uitgaat van het gemeenschappelijk vakbondsfront, geldt voor de justitiehuizen, het veiligheidskorps en het personeel van de gerechtshoven en rechtbanken. Er is ook een stakingsaanzegging ingediend voor het personeel van alle gevangenissen. Die aanzeggingen zouden allemaal samenkomen op vrijdag 13 december…

De socialistische vakbond ACOD betreurt de beslissing van minister van Justitie Annemie Turtelboom om de vorige loopbaan af te schaffen en niet te kiezen voor de loopbaan van de federale ambtenaren. “Zo wordt immers het toekomstperspectief van het gerechtspersoneel ontnomen”, zegt Hands Dekoster van ACOD. “Dit was de druppel voor ons.” …