Make Openbare Diensten “great again”

Op #10okt roept de #ACOD op tot een #reactiedag in de openbare sector. Steun ons verzet tegen de besparingen van de regering Michel, geeft openbare diensten wat ze verdienen en “Make openbare diensten great again!”

stopdeafbraak

“het zomerakkoord” – eerste syndicale reacties en een kort persoverzicht

Een persoverzicht (tot woensdag 26 juli 17 uur) en de eerste syndicale reacties:

 • Regering
  • “zomerakkoord”  link
 • Pers
  • De Redactie woensdag 26 juli 04:30
   “Akkoord over begroting en een reeks fiscale hervormingen: lees hier de details”
   De federale regering heeft na dagen vergaderen een akkoord over de begroting en een reeks socio-economische en fiscale maatregelen. Premier Michel heeft dat rond halfvier vannacht zelf gemeld in een tweet. In het oog springt een verlaging van de vennootschapsbelasting en een vermogensbelasting in de zin van een taks op effectenrekeningen boven de 500.000 euro.lees verder
  • De Redactie woensdag 26 juli 14:19
   “Regelrechte aanval van regering op vaste benoemingen”
   De christelijke en socialistische vakbonden zijn er niet over te spreken dat de federale regering komaf wil maken met de vaste benoemingen bij de federale overheid. ACV Openbare Diensten spreekt van contractbreuk met het regeerakkoord; ABVV heeft het over “een regelrechte aanval op vaste benoemingen”.lees verder
  • De Redactie woensdag 26 juli 14:30
   “Werkgeversorganisaties reageren positief op het begrotingsakkoord”
   De werkgeversorganisaties Voka, VBO, Unizo, Agoria en NSZ zijn over het algemeen positief over het begrotingsakkoord van de federale regering. Ze juichen vooral de hervorming van de vennootschapsbelasting en de maatregelen om de arbeidsmarkt flexibeler te maken toe.lees verder
 • Syndicale reacties
  • ABVV persbericht “Zomerakkoord met een winters randje voor de werknemers”In een eerste algemene reactie op het zomerakkoord van Michel, is het ABVV vernietigend voor het werk van deze regering.

“In deze begroting is er nog steeds geen sprake van structurele maatregelen die moeten zorgen voor een eerlijke fiscaliteit. De fiscale cadeaus die de grote vermogens en de ondernemingen ontvangen, blijken nog altijd de eerste prioriteit te zijn voor de ploeg van Michel. In plaats van een billijke hervorming van de belasting op bedrijfswinsten, lijkt er sprake te zijn van een pure verlaging van de vennootschapsbelasting. Dat is onbegrijpelijk temeer omdat er daardoor minder bijdragen zullen zijn aan de openbare financiën. De overheidsschuld neemt dus verder toe door nieuwe cadeaus in de vorm van lagere vennootschapsbelastingen. Dat is onaanvaardbaar omdat daar peanuts als compensatie tegenover staan. Het is voor de bedrijven louter incasseren, zonder tegenprestatie. En het paradepaardje, de belasting op de effectenrekening is een louter homeopathische ingreep die enkel de schijn van een vermogensbelasting ophoudt. En wie kan beleggen in aandelen en risicokapitaal zal minder roerende voorheffing betalen, wat opnieuw in het voordeel speelt van vermogenden, niet van de zogenaamde middenklasse.

Daarentegen wordt er aan de werknemers nog meer flexibiliteit opgelegd; brengt de herinvoering van de proefperiode meer onzekerheid voor zij die starten in een job; betekent een uitbreiding van de flexijobs, minder sociale rechten voor werkenden en minder inkomsten voor de sociale zekerheid; staat een uitbreiding van nacht- en zondagswerk haaks op werkbaar werk; en wordt het statuut van het overheidspersoneel verder afgebouwd. De regering zet hiermee een regelrecht aanval in op de vaste benoemingen bij de openbare diensten…

Opnieuw stelt het ABVV vast dat het evenwicht ver te zoeken is. Het gaat niet op om telkens opnieuw de middelen te halen bij de bevolking, terwijl van de bedrijven en de rijken geen enkele inspanning wordt gevraagd. Integendeel, zij worden op hun wenken bediend terwijl  werknemers, gepensioneerden, werkzoekenden, jongeren… hun sociale bescherming, werkomstandigheden, en koopkracht zien afnemen.

Het donkerblauwe DNA van deze regering begint zijn  tol te eisen. Dit zomerakkoord is niet om over naar huis te schrijven. Onevenwichtig, oneerlijk en een schandvlek voor de regering.”

(link)

  • ACOD blogt

Zomerakkoord in komkommertijd

“Met het nodige tromgeroffel kondigde premier Michel zijn langverwachte en ogenschijnlijk hard bevochten begrotingsakkoord aan. Voor elk wat wils, behalve indien je ambtenaar of doorsnee werknemer bent…

Dat Open VLD en N-VA tevreden zijn over het bereikte akkoord staat buiten kijf. Er komt – nog maar eens – een belastingvermindering voor bedrijven, gekoppeld aan de verdere versoepeling van de arbeidsmarkt. Het past allemaal in hun extreem liberale kraam, een programma gedicteerd door VBO, Voka & UNIZO, naadloos uitgevoerd door hun politieke vazallen. Dat CD&V daarin mee stapt is minder begrijpelijk, maar gelet op hun parcours niet verwonderlijk. Principes tellen immers niet meer mee, zolang er maar een oplossing voor ARCO wordt gevonden.

Ook wie in openbare diensten werkt zal de gevolgen voelen van dit begrotingsakkoord. Statutaire ambtenaren en de vaste benoeming, het statuut van de ambtenaren en de filosofie waarom deze nodig blijven, worden afgevoerd zonder enige discussie. Het is een zoveelste aanval op de openbare diensten en wie er werkt. De ACOD aanvaardt dit niet en zal daartegen hard reageren, hopelijk samen met de andere vakbonden, die toch ook het principe van de vaste benoeming steeds verdedigd hebben.

Wellicht zal Kris Peeters alles proberen te vergoelijken onder het mom dat de vermogensbelasting nu eindelijk een feit is. Al moeten ook daar toch levensgrote vraagtekens bij geplaatst worden. Fiscale experten – en niet de minste – hebben al gereageerd en stellen dat deze maatregel absoluut geen fiscale rechtvaardigheid tot stand zal brengen. Mensen met een half miljoen euro op een effectenrekening zullen immers ongeveer evenveel ‘vermogensbelasting’ betalen als de onroerende voorheffing die een gezin betaald voor een modale gezinswoning. Niet mijn idee van fiscale rechtvaardigheid! 

Kris Peeters twijfelt openlijk aan de expertise van de fiscale experts en beroept zich daarom op deze van Minister Van Overtveldt. Tja; ik weet wel op wie ik mijn geld zou inzetten…”

(link)

Reacties uitgeschakeld voor “het zomerakkoord” – eerste syndicale reacties en een kort persoverzicht Geplaatst in Actie, Federaal traject Getagged