Controle, controle en nog eens controle!

Persbericht: 23 maart
Acties ABVV in het kader van sociale dumping
Controle, controle en nog eens controle!

Het ABVV voert op vrijdag 23 maart actie om de eis de strijd tegen sociale dumping op te voeren.

Wij organiseren twee acties waarvoor wij u vragen verslag uit te brengen:
1. bij RVA Gent tussen 9u30 en 11u30 voeren we onder aanvoering van de Algemene Centrale Bouw een positieve actie om de controleurs tijdelijke werkloosheid een steun in de rug te geven.
2. op de parking E17 in Kalken richting Antwerpen van 11u tot 13u nodigen we de truck chauffeurs uit voor een tas soep en lichten we hen in over hun rechten als internationaal chauffeur aan de hand van een boekje in 10 talen.

Aanleiding voor de acties
Europa heeft, onder druk van de vakbonden, de strijd tegen sociale dumping aangepakt. Tegen de zomer zou een gedetacheerde werknemer hetzelfde loon moeten krijgen als onze eigen werknemers. Niet allemaal van harte, zeker niet bij de Oost-Europese landen.  Toch is dit al een belangrijke stap voorwaarts.
Het probleem is geenszins opgelost. Er zijn nog grote verschillen in de loonkost. Immers, de sociale zekerheidsbijdragen zijn een nationale aangelegenheid. Dat betekent dat de bijdragen moet worden betaald in het land van herkomst. Een werknemer uit een land met een goede sociale zekerheid kost dus meer dan landen die nauwelijks investeren in sociale zekerheid. Hier is nog een belangrijke taak weggelegd voor het Europa.
Maar het grote probleem is  de controle op de regels. Is er inderdaad een einde gekomen aan de dumpinglonen? Wordt sociale zekerheid betaald in het land van herkomst? Wordt de beperking in de tijd op het vlak van detachering (6 maand) gerespecteerd ?
In onze kwetsbare sectoren zoals de bouw, voeding en schoonmaak werken veel Oost-Europese werknemers. Soms wordt er daarbovenop nog gesjoemeld met economische werkloosheid.  Dit is zeker het geval in de bouw. Buitenlandse werknemers worden dan ingeschakeld met een lagere loonkost,  terwijl de Belgische werknemers op diezelfde werf op economische werkloosheid worden gesteld.
Een échte schande en bovendien onwettelijk.  Ook hier is meer controle nodig.
het ABVV vraagt voldoende middelen en mensen om deze sociale dumping te bestrijden.

Staatssecretaris De Backer en zijn voorganger Tommelein kondigden de aanwerving van 100 extra inspecteurs aan. Nu blijkt dit in de praktijk enkel om vervangende aanwervingen te gaan en blijft contingent controleurs gelijk. Op deze manier kan de strijd tegen sociale dumping niet opgevoerd worden.

Daarom vraagt het ABVV:
De effectieve aanwerving van extra controleurs voor de inspectiediensten
De opvoering van het aantal gerichte controles in plaats van controles zuiver bedoeld om cijferdoelstellingen te halen
Meer samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten
De uitvoering van de richtlijn om in geval van tijdelijke werkloosheid de onderaannemers ook te controleren

Concrete acties:
9u30-11u30 – RVA Gent – Jan Samynstraat, Gentbrugge
Militanten van de Algemene Centrale van het ABVV sector Bouw verzamelen aan de RVA in Gentbrugge, Jan Samynstraat. Om hun waardering voor het werk van de controleurs die in de praktijk de strijd tegen de sociale dumping voeren uit te drukken, zullen zij koffie en taart uitdelen aan de medewerkers van de RVA.
Deze actie wordt ondersteund door alle centrales van het ABVV.
Perscontact: Didier Verdonckt, Secretaris Algemene Centrale, 0473 63 02 53 – didier.verdonckt@accg.be

11u-13u – Parking E17 Kalken richting Antwerpen
Militanten van de BTB, de transportcentrale van het ABVV spreken pauzerende (internationale) chauffeurs aan over de problematiek van de sociale dumping. We bieden hen soep aan en bedelen een brochure opgesteld in 10 talen.
Perscontact: Carine Van Bever, Secretaris BTB Oost-Vlaanderen, 0474 32 00 46 – carine.van bever@btb-abvv.be