Nieuw statuut van het gerechtelijk personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom twee voorontwerpen van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het statuut van het gerechtspersoneel.

Er worden nieuwe geldelijke loopbanen voor het gerechtspersoneel ingevoerd naar analogie met de loopbaan van het openbaar ambt. De evaluatie krijgt meer waarde en snellere bevorderingen zijn mogelijk ook voor contractuelen. Voor de functies van hoofdgriffier en hoofdsecretaris in de griffies en parketsecretariaten met meer dan 100 personeelsleden wordt een mandaat gecreëerd. Het nieuwe statuut is van toepassing op 1 juli 2014.

De loopbanen van het gerechtspersoneel van niveau A en de griffiers worden eveneens afgestemd op de loopbanen van het rijkspersoneel.

Lees verder

 

‘Minister Turtelboom laat ons in de steek’

De Standaard 12 december 2013

 

Vrij uniek: morgen staken ambtenaren binnen alle domeinen van justitie. Elk met hun
grieven, maar verenigd in één gevoel: hun ontgoocheling in minister van Justitie Annemie
Turtelboom (Open VLD).

 

 

Algemene stakingsdreiging bij justitie

De Morgen 29 november 2013

Er dreigen in alle geledingen van justitie stakingsacties op vrijdag 13 december…

De stakingsdreiging, die uitgaat van het gemeenschappelijk vakbondsfront, geldt voor de justitiehuizen, het veiligheidskorps en het personeel van de gerechtshoven en rechtbanken. Er is ook een stakingsaanzegging ingediend voor het personeel van alle gevangenissen. Die aanzeggingen zouden allemaal samenkomen op vrijdag 13 december…

De socialistische vakbond ACOD betreurt de beslissing van minister van Justitie Annemie Turtelboom om de vorige loopbaan af te schaffen en niet te kiezen voor de loopbaan van de federale ambtenaren. “Zo wordt immers het toekomstperspectief van het gerechtspersoneel ontnomen”, zegt Hands Dekoster van ACOD. “Dit was de druppel voor ons.” …