Maaltijd- en ecocheques

Het ACV, ABVV en ACLVB waarschuwen voor impact
en vragen respect voor sociaal overlegmaaltijdcheques

Op woensdag 12 februari wordt het voorstel van senator Rik Daems over de vervanging van maaltijdcheques door nettoloon ter stemming voorgelegd in de senaat.  ACV, ABVV en ACLVB hebben op eerdere voorstellen in die richting al ernstige bezwaren geuit. Onlangs nog benadrukte de Nationale Arbeidsraad met een schrijven aan de eerste minister, dat dit dossier wezenlijk onderdeel uitmaakt van het sociaal overleg en dat maaltijdcheques geen loon zijn. Lees verder