Nieuw statuut van het gerechtelijk personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom twee voorontwerpen van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het statuut van het gerechtspersoneel.

Er worden nieuwe geldelijke loopbanen voor het gerechtspersoneel ingevoerd naar analogie met de loopbaan van het openbaar ambt. De evaluatie krijgt meer waarde en snellere bevorderingen zijn mogelijk ook voor contractuelen. Voor de functies van hoofdgriffier en hoofdsecretaris in de griffies en parketsecretariaten met meer dan 100 personeelsleden wordt een mandaat gecreëerd. Het nieuwe statuut is van toepassing op 1 juli 2014.

De loopbanen van het gerechtspersoneel van niveau A en de griffiers worden eveneens afgestemd op de loopbanen van het rijkspersoneel.

Lees verder