Senioren Overheidsdiensten organiseren natuurwandeling in de Bourgoyen

Op donderdagnamiddag 21 juni 2018 organiseren de Senioren Overheidsdiensten een geleide wandeling in de Gentse Bourgoyen. Het natuurcentrum “De Bourgoyen” ligt aan de rand van het natuurgebied ”Bourgoyen-Ossemeersen”.

Over “natuur” valt uiteraard veel te vertellen. Tijdens de wandeling in dit prachtige natuurgebied leert onze gids Viviane ons hoe we anders naar “natuur” kunnen kijken en wat de natuur ons zelf vertelt.

De wandeling duurt ongeveer twee uur; wij blijven op de aangelegde paden, aangepast schoeisel is evenwel wenselijk.

Afspraak: om 13.45 uur aan de ingang van het gebouw “Natuurpunt”, Driepikkelstraat 32, Mariakerke (zijstraat van de Brugsesteenweg). Daar is parking.

Voor hen die met openbaar vervoer komen: tram 1 van Sint-Pietersstation tot halte Korenmarkt, daar overstappen op bus 3 richting Mariakerke, tot halte Driepikkelstraat.

Deelnemers (max. 25) schrijven vóór 16 juni in bij Marc Van de Velde, gsm 0479315830, ofwel heldervelde@skynet.be.

Aan de deelnemers wordt 5 euro gevraagd, vóór 16 juni over te schrijven op rekening nr. BE39 0003 2515 5619, op naam van “Gepensioneerden Overheidsdiensten Gent”, Gijzelaarsweg 6, 9000 Gent.

Reacties uitgeschakeld voor Senioren Overheidsdiensten organiseren natuurwandeling in de Bourgoyen Geplaatst in Senioren

Trimestriële nieuwsbrief intersectorale seniorencommissie

Ook de senioren blijven actief !!!

Lees hieronder hun trimestriële nieuwsbrief met o.a de activiteitenkalender

Aansluiten kan door een mail te sturen naar oost_vlaanderen@acod.be

De regering Michel wijzigt je pensioen ingrijpend!

Affiche pensioenmaatregelen Michel – Douanier
Affiche pensioenmaatregelen Michel – Federaal ambtenaar niveau C
Affiche pensioenmaatregelen Michel – leerkracht SO
Affiche pensioenmaatregelen Michel – Postbode
Affiche pensioenmaatregelen Michel – Treinbegeleider
Affiche pensioenmaatregelen Michel – Verpleger

De affiches hierboven geven concrete voorbeelden van hoeveel geld iemand in een bepaalde functie kan verliezen en hoeveel langer ze moeten werken door de nieuwe pensioenplannen. De becijfering gebeurde op basis van bestaande barema’s.

Overzicht ACOD-pensioenbrochures en veelgestelde vragen

De meest recente pensioenhervorming zorgde – zoals bekend – voor heel wat verwarring. Het duurde een hele tijd voor het stof ging liggen en de meeste onduidelijkheden in de pensioenwetgeving – dankzij de inbreng van de vakbonden- uitgeklaard waren.

Net omwille van die onduidelijkheden was de ACOD was steeds erg voorzichtig haar communicatie rond de nieuwe pensioenwetgeving. We wilden onze leden immers duidelijk informeren en geen valse hoop geven in bepaalde gevallen. Ondertussen hebben we een correct zicht gekregen op de nieuwe pensioenwetgeving met al zijn nieuwigheden. We informeerden onze leden daarover. Hieronder zetten we alles nog eens op een rijtje.

Brochures

Zoals je merkte publiceerde de ACOD de voorbije maanden al enkele brochures hierrond. We lijsten deze graag nog eens op:

– Algemene ACOD-pensioenbrochure: allesomvattende brochure met informatie over de algemene pensioenwetgeving
– ACOD-brochure pensioenbonus: bevat informatie over de pensioenbonus
 ACOD-brochure overlevingspensioen: bevat informatie over het overlevingspensioen
– ACOD-brochure over loopbaanonderbreking en de afwezigheidsperioden: bevat informatie over onderbroken loopbanen en de gevolgen voor het pensioen
Veelgestelde vragen

Recent publiceerden we ook een lijst met veelgestelde vragen rond de pensioenwetgeving. Deze zullen we stapsgewijs uitbreiden. Je vindt de lijst hier.

Pensioenhervorming? Veel gestelde vragen!

In deze rubriek beantwoorden de pensioenspecialisten van de ACOD enkele veelgestelde vragen i.v.m. de recente pensioenhervorming.

  • Kan ik nog vervroeg op pensioen?
  • Val ik onder de oude of nieuwe wetgeving?
  • Is het nuttig om perioden van loopbaanonderbreking te valideren?
  • Wat wordt er afgehouden van het brutopensioen?

De antwoorden lees je hier.

Pensioenaanvraag overheidssector voortaan ook digitaal

www.pensioenaanvraag.beVastbenoemde personeelsleden van de overheidssector kunnen voortaan hun pensioenaanvraag ook digitaal indienen. De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) sluit zich aan bij de website http://www.pensioenaanvraag.be die begin 2011 door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) werd gelanceerd. Lees meer

Hoe contacteer je ons

Syndicale bijdrage gepensioneerden

Gelezen in Kanaal+

De dag dat je met pensioen gaat, betaal je niet langer de volle bijdrage.
Gezien de verschillende pensioenleeftijden is het voor ons onmogelijk om bij te houden wie wanneer met pensioen gaat.
Wij vragen je dan ook om zelf het initiatief te nemen en de datum waarop je met pensioen gaat kenbaar te maken.