FOD Financiën “Personeel is buiten adem”

Naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Openbare Diensten (dinsdag 23 juni) drukt het personeel van de FOD Financiën haar ontevredenheid uit. Zij betreuren de steeds maar stijgende werkdruk met steeds minder personeel en middelen in een context van voortdurende minachting van het management tegenover de werknemers. Dag na dag ondervindt ook de burger daar steeds meer de gevolgen van.

Als vandaag vele belastingplichtigen in de rij moeten staan om hun belastingaangifte te laten invullen, dan moeten wij hen helaas vertellen dat ze volgend jaar met nog veel meer zullen zijn en dus nog veel langer in de rij zullen moeten staan.

Als het vandaag moeilijk is een ambtenaar van de FOD Financiën te contacteren, dan is dat omdat de ambtenaren steeds minder talrijk zijn en wegens andere taken niet altijd beschikbaar kunnen zijn voor het publiek.

Het personeel van de FOD Financiën wil in staat zijn haar opdracht correct te vervullen: het innen van een eerlijke belasting in het kader van een publieke dienstverlening gekenmerkt door waardigheid, respect en vertrouwen. Dit is enkel mogelijk door een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de diensten van de FOD Financiën op het terrein, met meer werkingsmiddelen en met betere arbeidsvoorwaarden. Het personeel van de FOD Financiën ziet dan ook de afbouw van de investeringen in de eigen en de andere openbare diensten met lede ogen aan. Elke burger verliest hierdoor.

Het personeel van de FOD Financiën eist van de regering dat zij herinvesteert in de openbare diensten. Ze willen dat er een einde komt aan:

  • aan de vermindering van personeel
  • aan het gebrek aan middelen
  • aan het gebrek aan opleiding
  • aan de toenemende stress
  • aan de centralisatie en hergroepering van diensten
  • aan de afwezigheid van echte begeleidingsmaatregelen bij de herstructurering
  • aan het sluiten van nog meer kantoren
  • aan internationale akkoorden (TTIP) die de openbare diensten onderwerpen aan een vijandig overnamebod door de privésector

Contactpersonen voor ACOD Financiën

Aimé Truyens (NL): 0495 26 99 99
Valérie Demeulemeester (FR): 0473 75 27 43
Marie-Claire Holsbeke (FR): 0496 02 35 84

Vakbonden dreigen met rechtszaak tegen overstap ambtenaren naar Vlaanderen

Gelezen bij Belga op 22 april

De socialistische, christelijke en liberale vakbond dreigen met een rechtszaak tegen de Vlaamse overheid omdat de loons-, arbeids- en carrièrevoorwaarden van de ambtenaren die met de staatshervorming de overstap hebben gemaakt van het federale naar het Vlaamse niveau, niet gerespecteerd worden. “Sommige ambtenaren verliezen tot 600 euro netto per maand”, zegt Jan Van Wesemael van ACOD. De onderhandelingen in het sectorcomité zouden maandag de laatste fase ingaan.

 

De vakbonden baseren zich op een koninklijk besluit van 1989 waarin staat dat alle loons-, arbeids- en carrièrevoorwaarden van de ambtenaren gevrijwaard moeten worden. De Vlaamse overheid morrelt volgens de vakbonden aan die voorwaarden.

 

Volgens de vakbonden zijn er drie grote struikelblokken: het toekennen van de anciënniteit, een regeling voor de maaltijdcheques en de premies. “De Vlaamse overheid heeft de maaltijdcheques uit het brutoloon gehaald, daar waar er voor de federale ambtenaren een vaste dagvergoeding was opgenomen in hun loon. Daarnaast wordt ook de loopbaan niet gegarandeerd en kent de Vlaamse overheid geen premies toe, zoals de taalpremie”, zegt Nathalie Hiel van ACV.

 

“Rechten zijn geschonden”

 

Contractbreuk, zo oordelen de vakbonden. “De overgestapte ambtenaren zijn in hun rechten geschonden”, zegt Francis van Lindt van VSOA. “De Vlaamse overheid heeft een eenzijdige contractverandering doorgevoerd.” Daarom dreigen de vakbonden er nu mee om naar de rechtbank te stappen als er geen toegevingen komen van overheid tijdens het overleg aanstaande maandag. “Het wordt tijd dat ze het achterste van hun tong laten zien”, zegt Van Wesemael.

 

Morgen wordt het personeel in het Vlaams Administratief Centrum (VAC) in Gent nog eens geïnformeerd door de vakbonden, maandag wordt het sectoroverleg hervat.

 

Het kabinet van Liesbeth Homans, Vlaams minister van Bestuurzaken, is niet op de hoogte van een mogelijke rechtszaak. “Het doel is om maandag te landen. Er moeten nog wel een aantal punten worden uitgeklaard, maar we willen maandag tot een akkoord komen”, zegt woordvoerder Jan van der Vloet.

Zesde staatshervorming: kristalhelder, behalve de overheveling van het personeel

Eind januari werd de ACOD na lang aandringen uitgenodigd in de Wetstraat 16 voor een gesprek over de zesde staatshervorming. Al een jaar werkt een ‘task force’ (van experts uit de federale overheid en de deelstaten) onder meer samenwerkingsprotocollen uit. Een stand van zaken.

Ambtenaren vrezen voor job

Gelezen in HBVL van 13 februari

De deelstaten krijgen geld om 4.360 voltijdse federale ambtenaren en contractuelen over e nemen tegen 1 juli 2014. “Maar hoeveel mensen de zesde staatshervorming per dienst juist verhevelt en wat de deelstaten met die mensen doen, wordt de komende maanden pas beslist”, zegt staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V). De ambtenaren maken zich zorgen.

Lees verder

Vragen over de 6 de staatshervorming ?

Dit jaar zal men starten met de overheveling van ongeveer 5000 werknemers van de federale overheid.

Niettegenstaande een task force van zowel de federale overheid als de deelstaten deze operatie reeds 1 jaar lang voorbereiden zijn er nog bijzonder veel praktische vragen waar nog geen duidelijk antwoord op bestaat.

De leden van acod kunnen al hun vragen stellen op een centraal adres : 6destaatshervorming@acod.be

Alleen de vraagstellers die naam, voornaam, exacte omschrijving dienst en functie en statuut vermelden zullen een antwoord krijgen.

Stuur ons aub geen al te lange teksten maar korte concrete vragen. We zullen enkel gevalideerde antwoorden sturen, dat wil zeggen dat we echt zeker moeten zijn dat onze antwoorden niet voor interpretatie vatbaar zijn.

We verwachten in de startfase zeer veel vragen dus het kan een tijd duren vooraleer we iedereen kunnen antwoorden.

Guido RASSCHAERT

Algemeen Secretaris

Zesde staatshervorming: modaliteiten van overdracht

De ministerraad van 31 januari 2014 keurt naar aanleiding van de zesde staatshervorming in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989. Het ontwerp vermeldt naast een aantal technische wijzigingen, de diensten van de federale en programmatorische overheidsdiensten waarvan er personeel dient te worden overgedragen naar de gewesten en gemeenschappen en brengt deze onder in verschillende bijlagen.

Lees meer

Staatshervorming: Plantentuin Meise naar de Vlaamse overheid

Gelezen op FedWeb

Op 1 januari 2014 werd de plantentuin van Meise overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid.

De plantentuin werd geschrapt uit het overzicht van federale organisaties.

 

Staatshervorming: voorhoede van federale ambtenaren

Het wetgevende werk voor de zesde staatshervorming is bijna klaar. Door het succes van de hervorming en de nieuwe bevoegdheden die de deelstaten erbij krijgen, is het nodig dat de federale overheidsdiensten hun kennis en knowhow voor de overgedragen materies doorgeven. Daarom gaat de ministerraad van 6 december akkoord met een periode van voorhoede die in 2014 begint tot de overdracht van de personeelsleden. Tijdens deze periode worden een aantal federale ambtenaren ingezet bij de deelstaten. Lees meer op FedWeb