Federaal openbaar ambt “toelagen en vergoedingen van de federale ambtenaren” Onderhandelen – ja, als het geloofwaardig blijft

Eind november 2016 bezorgde het kabinet van minister Vandeput belast met ambtenarenzaken de vakbonden een ontwerp-KB over de toelagen en vergoedingen van de federale ambtenaren.

Zoals gevraagd heeft elke vakbond begin januari 2017 zijn eerste opmerkingen schriftelijk meegedeeld aan het kabinet.

De overheid heeft toen voorgesteld in beperkte technische vergaderingen te werken. Dit is niet ongebruikelijk om de formele onderhandelingsfase beter voor te bereiden. Maar op die drie vergaderingen, bleven de technisch deskundigen van de administratie afwezig.

Vandaag, 22 februari 2017, hebben de vertegenwoordigers van de vakbonden met verstomming moeten aanhoren dat de vertegenwoordigers van het kabinet Vandeput de officiële onderhandelingstermijn wilden starten. Maar:

  • de documenten houden nog altijd geen rekening met de opmerkingen die tijdens de technische vergaderingen werden gemaakt;
  • er is nog altijd geen aangepaste versie van het ontwerpbesluit beschikbaar. Erger nog: we kregen vanmorgen 22 februari pas een versie die op 23 december 2016 op de ministerraad werd goedgekeurd;
  • op basis van de budgettaire informatie is het onmogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de impact van de maatregelen.

Het ontwerp dat in Comité B besproken wordt, moet het statuut harmoniseren en vereenvoudigen. Het telt 70 bladzijden, 125 artikels en schrapt 33 andere besluiten.

Het zal gevolgen hebben voor de betaling van de toelagen en de vergoedingen van meer dan 55.000 ambtenaren, waaronder de sociaal en de fiscaal controleurs en de controleurs inzake gezondheid.

Dit is een gewichtige aangelegenheid. De vakbonden begrijpen dan ook niet waarom het kabinet Vandeput overhaast te werk wil gaan.

Ook al waren de omstandigheden van de gesprekken altijd chaotisch (aangekondigde vergaderingen die de avond ervoor werden afgelast, onvolledige documentatie, geen antwoorden op onze vragen,…), wij zijn altijd vol goede wil blijven doorgaan, maar nu is ons geduld op.

Wie heeft er baat en wie verliest bij die overhaasting?

persbericht-nl

Download het persbericht

Reacties uitgeschakeld voor Federaal openbaar ambt “toelagen en vergoedingen van de federale ambtenaren” Onderhandelen – ja, als het geloofwaardig blijft Geplaatst in Federaal traject Getagged , ,

ACOD zal alle acties in de gevangenissen tussen kerst en nieuw ondersteunen

10-12-15, 14.24u – Bron: Belga

De socialistische overheidsvakbond ACOD maakt de dreigementen hard en zal alle acties in de gevangenissen tussen kerst en nieuwjaar ondersteunen. Dat zegt vakbondsman Gino Hoppe vandaag. De afgevaardigde voor het gevangeniswezen eist dat de flexibiliteitspremie meteen wordt toegekend om het tekort aan personeel op lokaal vlak te verhelpen.

Vorige week dreigde ACOD al met vakbondsacties in de kerstperiode, nu worden ze ook bevestigd.

ACOD wil net zoals collega’s van ACV, die een stakingsaanzegging hebben ingediend voor 17 tot 19 december, dat het tekort aan personeel wordt weggewerkt. Maar de socialistische vakbond wil dit doen door het probleem op lokaal vlak aan te pakken en de flexibiliteitspremie, die normaal pas zal worden uitgekeerd als de hele rationalisatie van het gevangeniswezen afgerond is, nu al wordt uitgekeerd.

“Om 10 procent te besparen, zoekt men naar een andere manier van werken. Een van de opties is om de shift later te laten beginnen. Maar dan verliezen de werknemers hun premie. Daarom werd een flexibiliteitspremie in het leven geroepen. Wie voor 12 uur begint kan rekenen op twee uur compensatie, na 12 uur wordt dat vier uur. Zo lijdt niemand loonverlies”, zegt Hoppe.

Maar die premie zit voorlopig nog vervat in een werkdocument. “Dat gaat niet vooruit”, zegt Hoppe. “Nu is het genoeg. Los de problemen op lokaal vlak op.” Dit moet mogelijk gemaakt worden door de premie toch al toe te kennen.

Tot slot wil ACOD met deze acties ook tot beslissingen komen voor andere twistpunten: ondertekening van het Koinklijk Besluit dat het verlof voorafgaand het pensioen regelt, de bestelling van werkkledij, protocol 351 en het toestaan van mutaties.

Uit cijfers van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) blijkt dat de Belgische gevangenissen bijna vijfhonderd werknemers te weinig tellen. “Er zijn honderden tekorten. In sommige gevangenissen loopt het zelfs op tot meer dan tien procent. De veiligheid van het personeel komt zo in het gedrang”, zegt Hoppe.

Hoppe ontkent niet dat deze acties “die zowel korter als langer dan 24 uur kunnen duren” grote gevolgen zullen hebben voor de gevangenen tijdens deze periode. “Ook het personeel heeft recht op een correct eindejaar.”

Gino Hoppe “Minimale dienstverlening in deze omstandigheden ? No way !”

Over uiterlijk zes maanden moet er een deftig plan zijn om de minimale dienstverlening in gevangenissen te garanderen. Gebeurt dat niet, dan dreigt Europa ons land aan de schandpaal te nagelen. Maar de vakbonden zijn niet van plan om mee te werken. Gino Hoppe van de socialistische vakbond ACOD.

Toch nieuwe gevangenen naar Beveren

Gelezen in De Redactie van 27 maart 2014

Er komen vanaf morgen dan toch gedetineerden bij in de gevangenis van Beveren. De vakbondsafgevaardigden van de nieuwe gevangenis hadden enkele dagen geleden nog laten weten dat ze niet wilden dat er nieuwe gedetineerden bij komen, maar nu lijken ze van mening veranderd.

Na overleg met de gevangenisdirectie zijn de vakbonden van het gevangenispersoneel overeengekomen dat er vanaf morgen weer gedetineerden kunnen bij komen. dat vertelt Gino hoppe van de socialistische vakbond. “Vrijdag komen zes gedetineerden over van de gevangenis van Ieper, vanaf volgende week vijf per week en daarna vijf per dag. De overeenkomst kan elk moment veranderd worden als de veiligheid niet gegarandeerd wordt.”

Enkele dagen geleden klaagde het personeel allerlei problemen in de gevangenis aan. “Sloten werken niet, camera’s vallen uit, er zijn problemen met de vereiste kledij”, klonk het bij Hoppe. “Het gaat om problemen die naar voren kwamen in de test en die opgelost moeten worden vooraleer er gedetineerden ondergebracht worden.” Maar die problemen zouden nu grotendeels verholpen zijn.

 

Werkonderbreking gevangenissen op 1 april 2014

Cipiers weldra in hun blootje?
(lees hier het persbericht)

Sinds de vakbondsafvaardigingen in september 2012 een eisenbundel hebben ingediend bij de minister van Justitie neemt het kabinet een onverzettelijke afwijzende houding aan.

De voorstellen over de budgettaire maatregelen en de maatregelen om de overbevolking structureel in te perken of de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, zijn verworpen. De overheid heeft ook beslist om het budget voor het kledingfonds (uniformen e.d.) met 1,47 miljoen euro te verlagen en dat voor de werkkledij van de nieuwe penitentiaire beambten met 100.000 euro.

Daarom hebben we na advies van de algemene personeelsvergaderingen die in de strafinrichtingen zijn gehouden, beslist om op 1 april 2014 het werk te onderbreken van 13u tot 15u. Aangezien gesnoeid wordt in het budget voor het kledingfonds vragen wij dat het personeel op 1 april 2014 in burgerkledij komt werken.

Gino Hoppe
Federaal secretaris ACOD AmiO
0476 75 20 27

Luc Neirynck
Nationaal secretaris ACV Openbare Diensten
0478 30 64 03

Cipiers nieuwe gevangenis eisen spoedoverleg rond veiligheidsproblemen

Gelezen in Het Nieuwsblad van 24 maart 2014

???????????????????????????????Het gemeenschappelijk vakbondsfront eiste maandag, en krijgt woensdag, spoedoverleg met de lokale directie rond een aantal veiligheidsproblemen in de pas geopende gevangenis. Dat meldt VTM Nieuws en bevestigt Gino Hoppe (ACOD), algemeen secretaris bij Justitie. Lees verder

Ambtenaren vrezen voor job

Gelezen in HBVL van 13 februari

De deelstaten krijgen geld om 4.360 voltijdse federale ambtenaren en contractuelen over e nemen tegen 1 juli 2014. “Maar hoeveel mensen de zesde staatshervorming per dienst juist verhevelt en wat de deelstaten met die mensen doen, wordt de komende maanden pas beslist”, zegt staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V). De ambtenaren maken zich zorgen.

Lees verder

“Onvoldoende personeel om enkelbanddragers te controleren”

Gelezen in Het Laatste Nieuws

“We hebben onvoldoende personeel en middelen om de gevangenen met een enkelband te controleren”. Dat zegt Gino Hoppe van de socialistische vakbond vandaag. De vakbondsman reageert daarmee op het bericht dat minister van Justitie Turtelboom (Open VLD) vanaf 1 februari alle straffen vanaf 4 maanden laat uitvoeren.

“De minister voert blijkbaar al druk campagne met het oog op de verkiezingen van mei”, zegt Gino Hoppe. “Wij stappen daar als vakbond niet in mee.

Lees meer

“Schadevergoeding voor Farid ‘Le Fou’ is wereld op zijn kop”

Gelezen in De Morgen

“Het is nu wachten op een duidelijk signaal van minister van Justitie Annemie Turtelboom”, zegt ACOD-vakbondsman Gino Hoppe in een reactie op de schadevergoeding van 11.000 euro voor Farid Bamouhammad. “Het is duidelijk dat ze moet ingaan tegen het vonnis van de rechtbank als ze haar beleid wil verdedigen.”

Lees meer