Standpunt ACOD UGent over dossier pensioenen en contracten van onbepaalde duur aan de UGent

Sinds enkele maanden is er aan de UGent een intensief overleg bezig tussen de vakbonden en het bestuur over de positie van contractuele personeelsleden aan de UGent, en hun extralegaal pensioen.

Een tweede discussiepunt is de werkwijze rond contracten van bepaalde duur (tijdelijke tewerkstelling) tegenover onbepaalde duur. Een grote groep van personeelsleden aan onze instelling werkt met tijdelijke contracten, die soms keer op keer vernieuwd worden. Bepaalde collega’s werken al meer dan 10 jaar aan onze instelling met een opeenvolging van kortlopende contracten, sommigen zelfs nog veel langer. Deze situatie is niet alleen sociaal onaanvaardbaar, ze is in veel gevallen ook niet wettelijk.

Voor ACOD is de gelijkwaardige behandeling van alle personeelsleden, ongeacht hun contracttype of financieringsbron, leeftijd of geslacht, een fundamenteel principe. Wij willen gaan voor een oplossing waar alle contractuele personeelsleden hun voordeel bij hebben. Dit is de reden waarom wij als vakbond blijven proberen tot een onderhandelde oplossing te komen.

Op dit moment zijn wij er van overtuigd dat in het dossier over de pensioenen en de contracten van onbepaalde duur een onderhandelde oplossing met het bestuur nog steeds mogelijk is. Zo’n oplossing zou dan ook meteen het voordeel hebben dat ze voor alle contractuele personeelsleden zou gelden, niet enkel voor diegenen die hun gelijk zouden halen via een lange procedure voor een rechter. Voor ACOD gaan deze onderhandelingen over drie zaken:

  • Er moet een oplossing komen voor de problematiek van het pensioendossier: elk contractueel personeelslid moet een aanvullend pensioen krijgen als aanvulling op de veel te lage wettelijke pensioenen. In België behoren de wettelijke pensioenen van mensen in de privésector en van contractuele personeelsleden bij de overheid tot de laagste van Europa.
  • Er moet een nieuwe werkwijze komen rond de contracten van onbepaalde duur: een langdurige tewerkstelling door een opeenvolging van kortlopende arbeidscontracten is niet alleen sociaal onaanvaardbaar, het is ook onwettelijk.
  • We moeten de werkwijze rond werving van nieuwe personeelsleden herbekijken: werving via correcte procedures zonder duur extern bureau, ongeacht het type van contract.

Zoals gezegd heeft het bestuur de voorbije maanden in het overleg hierover aangegeven dat ook zij bereid is hierover een onderhandelde oplossing uit te werken. In haar reactie op de recente persberichten rond deze materie heeft het bestuur het engagement herhaald vóór de zomer te willen komen tot een oplossing. ACOD wil ingaan op deze uitnodiging en verder proberen om tot een resultaat te komen waar zoveel mogelijk personeelsleden bij gebaat zijn.

Als je nog vragen hebt, contacteer ons via ACOD@UGent.be

Reacties uitgeschakeld voor Standpunt ACOD UGent over dossier pensioenen en contracten van onbepaalde duur aan de UGent Geplaatst in UGent, Vlaams traject Getagged

De ACOD strijdt tegen elke vorm van precaire statuten aan de universiteit.

ACOD UGent neemt al jaren het voortouw in de onderhandelingen voor een beter statuut voor de praktijkassistenten. We hebben hier ook over gecommuniceerd naar de praktijkassistenten in meerdere personeelsvergaderingen.

Het statuut van vast benoemd onderwijsbegeleider werd aan de UGent ingevoerd op 1 oktober 2014 met akkoord van de drie representatieve vakorganisaties. Dit statuut biedt een oplossing voor de positie van praktijkassistent. ACOD pleit voor het maximaal gebruik van dit statuut van vast benoemd onderwijsbegeleider.

Sinds januari worden onderhandelingen gevoerd over de concrete toepassing van dit statuut binnen de verschillende faculteiten. Door middel van overgangsmaatregelen moet deze omslag op een sociale manier worden doorgevoerd.

In het personeelsonderhandelingscomité (POC) van 25 februari is reeds afgesproken om overgangsmaatregelen in te voeren tot 2018. In dat POC heeft ACOD duidelijk gemaakt dat de huidige voorstellen niet volstaan, en werd op vraag van ACOD al bedongen dat de faculteiten in hun beleidsplan voor 2016 meer posities van vast benoemd onderwijsbegeleider moeten voorzien.

ACOD wil verder blijven onderhandelen om ook in dit dossier de beste resultaten te behalen in het belang van alle werknemers van de UGent.

Reacties uitgeschakeld voor De ACOD strijdt tegen elke vorm van precaire statuten aan de universiteit. Geplaatst in UGent, Vlaams traject Getagged