Index

Sociaal overleg: vooruitgang voor de werknemers

Witte rook 

Het ABVV is tevreden met de vooruitgang die geboekt werd betreffende de vaststelling van de omrekeningscoëfficiënt voor de berekening van de index en de toekenning van een motivatierecht bij ontslag.

In het indexdossier zijn de sociale gesprekspartners het uiteindelijk eens geworden over een neutrale omrekeningscoëfficiënt.
Die moet de eventuele effecten tussen de oude en de nieuwe berekening van het indexcijfer na de hervorming die eind vorig jaar werd beslist, uitvlakken. De volgende overschrijding van de spilindex zou dus plaatsvinden in december 2014, zoals voorspeld door het Federaal Planbureau.

Het ABVV eiste een neutrale berekeningsmethode, zonder manipulaties, want het vreesde een nieuwe poging tot manipulatie van de index waardoor de volgende overschrijding van de spilindex naar 2015 verschoven zou worden.

De nieuwe indexgegevens tonen alvast aan dat het nieuwe systeem meer rekening houdt met de evolutie van de prijzen.

Lees verder