“Vlaamse overheidsdiensten worden kaalgeplukt”

Gelezen op De Redactie

“De socialistische vakbond ACOD is niet te spreken over de daling van het aantal Vlaamse ambtenaren met 7,1 procent. Vlaams minister voor Ambtenarenzaken Geert Bourgeois (N-VA) maakte eerder die cijfers bekend.” Lees verder

Chris Moortgat – algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten – reageert

Het resultaat van besparen op overheidspersoneel en diensten aan de Vlamingen!De Vlaamse leeuw is kaalgeplukt. Een nieuwe vlag met gepluimde kip erop? Mijn reactie aan de minister.Vlaamse regering plukt  haar overheidsdiensten kaal!
Vlaamse leeuw = gepluimde kip

Met veel bombarie, vol zelfingenomenheid en misplaatste trots roept de minister van Ambtenarenzaken Bourgeois zich uit tot doodgraver van de Vlaamse overheidsdiensten, zijn personeel en de dienstverlening.
Met de afgelopen besparingen geeft de Vlaamse regering het eigen overheidspersoneel en de eigen diensten een zoveelste klap in het gezicht. De brute en lineaire besparingen van de voorbije jaren, waarbij ondertussen 7,1% personeelsleden dienden af te vloeien (2200 minder personeelsleden) en waarbij (jaarlijks in vgl. met 2009) zo’n 425 miljoen euro werd geknipt in de werking, zijn onaanvaardbaar. Steeds weer hakt men met de botte bijl in op het overheidspersoneel en de werkingsmiddelen. 

7,1% personeelsafvloei betekent minder dienstverlening en meer wachtlijsten
De reeds gerealiseerde 7,1% personeelsafvloei komt in de praktijk neer op het verdwijnen van 2200 personeelsleden. Dit legt een steeds grote werkdruk en werkstress bloot bij de overblijvende personeelsleden, die meer moeten doen met minder. 
De meeste departementen, agentschappen en entiteiten verkeren nu al in chaos: men zoekt naar ad hoc-oplossingen, er zijn losse verschuivingen, enz… Deze besparingen leggen tegelijk een enorme druk op de dienstverlening aan de burgers. Met minder personeel meer werk moeten verzetten is niet mogelijk. Dit resulteert in minder dienstverlening en meer wachtlijsten.  425 miljoen euro minder werkingsmiddelen betekent minder dienstverlening, meer wachtlijsten

Ook op de werkingsmiddelen werd door de regering fors bespaard.  Via allerlei maatregelen is ondertussen jaarlijks sinds 2009 zo’n 425 miljoen euro geknipt in de werking van de diensten. 

De meeste diensten zitten nu al op het bot. 
Dit zal gevolgen hebben op de dienstverlening aan de bevolking. De wachtlijsten zullen groeien. Uitbetalingen zullen met vertraging gebeuren. Kwaliteit van de dienstverlening zal verminderen. Dure uitbestedingen komen in de plaats….

Voor ACOD Overheidsdiensten is het genoeg geweest
Bepaalde rechtse krachten binnen deze Vlaamse regering halen hun slag thuis en plukken de Vlaamse overheidsdiensten kaal. 

De Vlaamse leeuw is veranderd in een gepluimde kip!
Misschien een ideetje voor een nieuwe Vlaamse vlag? 


ACOD Overheidsdiensten zal zich samen met het personeel beraden en gepast reageren.