Loopbaanonderbreking in openbare diensten

De ministerraad van 31 januari 2014 keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, het Vlaams Personeelsstatuut en het personeelsstatuut van het UZ Gent.

Lees meer