Wist je dat …

ChrisReniers… de regering nu eindelijk zelf heeft toegegeven dat langer werken niet noodzakelijk leidt tot een hoger pensioen?

Daarmee geven ze eigenlijk de vakbonden gelijk. Wij verkondigden immers steeds dat de hogere pensioenleeftijd, het afschaffen van de diplomabonificatie en het verdwijnen van de preferentiële loopbaanbreuken (de tantièmes) in de openbare diensten tot gevolg hebben dat mensen (veel) langer moeten werken voor in het beste geval hetzelfde pensioen.

Nu blijkt dat vele gepensioneerden die langer aan de slag (moeten) blijven, getroffen worden door de ‘pensioenval’: een hoger brutopensioen mondt uit in een lager nettopensioen.

Ik ben benieuwd welke uitleg en welke oplossing uit de bus zullen komen. Uitleg en oplossing zijn overigens niet altijd op elkaar afgestemd en het ene laat al eens langer op zich wachten dan het andere…

Reacties uitgeschakeld voor Wist je dat … Geplaatst in Actie Getagged

Betoog mee op 29 september in Brussel

Begin oktober zit de regering-Michel twee jaar in het zadel. Het is een asociale regering die voluit de neoliberale kaart trekt, volgzaam luistert naar de wensen van het patronaat en tegelijk keihard bespaart op kap van werknemers, gepensioneerden, werkzoekenden en mensen met een uitkering.

2jaarmichel

Afspraak op 29 september in Brussel
(link)

Meer praktische info (parcours, vervoer, …) volgt.

ACOD zal alle acties in de gevangenissen tussen kerst en nieuw ondersteunen

10-12-15, 14.24u – Bron: Belga

De socialistische overheidsvakbond ACOD maakt de dreigementen hard en zal alle acties in de gevangenissen tussen kerst en nieuwjaar ondersteunen. Dat zegt vakbondsman Gino Hoppe vandaag. De afgevaardigde voor het gevangeniswezen eist dat de flexibiliteitspremie meteen wordt toegekend om het tekort aan personeel op lokaal vlak te verhelpen.

Vorige week dreigde ACOD al met vakbondsacties in de kerstperiode, nu worden ze ook bevestigd.

ACOD wil net zoals collega’s van ACV, die een stakingsaanzegging hebben ingediend voor 17 tot 19 december, dat het tekort aan personeel wordt weggewerkt. Maar de socialistische vakbond wil dit doen door het probleem op lokaal vlak aan te pakken en de flexibiliteitspremie, die normaal pas zal worden uitgekeerd als de hele rationalisatie van het gevangeniswezen afgerond is, nu al wordt uitgekeerd.

“Om 10 procent te besparen, zoekt men naar een andere manier van werken. Een van de opties is om de shift later te laten beginnen. Maar dan verliezen de werknemers hun premie. Daarom werd een flexibiliteitspremie in het leven geroepen. Wie voor 12 uur begint kan rekenen op twee uur compensatie, na 12 uur wordt dat vier uur. Zo lijdt niemand loonverlies”, zegt Hoppe.

Maar die premie zit voorlopig nog vervat in een werkdocument. “Dat gaat niet vooruit”, zegt Hoppe. “Nu is het genoeg. Los de problemen op lokaal vlak op.” Dit moet mogelijk gemaakt worden door de premie toch al toe te kennen.

Tot slot wil ACOD met deze acties ook tot beslissingen komen voor andere twistpunten: ondertekening van het Koinklijk Besluit dat het verlof voorafgaand het pensioen regelt, de bestelling van werkkledij, protocol 351 en het toestaan van mutaties.

Uit cijfers van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) blijkt dat de Belgische gevangenissen bijna vijfhonderd werknemers te weinig tellen. “Er zijn honderden tekorten. In sommige gevangenissen loopt het zelfs op tot meer dan tien procent. De veiligheid van het personeel komt zo in het gedrang”, zegt Hoppe.

Hoppe ontkent niet dat deze acties “die zowel korter als langer dan 24 uur kunnen duren” grote gevolgen zullen hebben voor de gevangenen tijdens deze periode. “Ook het personeel heeft recht op een correct eindejaar.”

Standpunt ACOD UGent over dossier pensioenen en contracten van onbepaalde duur aan de UGent

Sinds enkele maanden is er aan de UGent een intensief overleg bezig tussen de vakbonden en het bestuur over de positie van contractuele personeelsleden aan de UGent, en hun extralegaal pensioen.

Een tweede discussiepunt is de werkwijze rond contracten van bepaalde duur (tijdelijke tewerkstelling) tegenover onbepaalde duur. Een grote groep van personeelsleden aan onze instelling werkt met tijdelijke contracten, die soms keer op keer vernieuwd worden. Bepaalde collega’s werken al meer dan 10 jaar aan onze instelling met een opeenvolging van kortlopende contracten, sommigen zelfs nog veel langer. Deze situatie is niet alleen sociaal onaanvaardbaar, ze is in veel gevallen ook niet wettelijk.

Voor ACOD is de gelijkwaardige behandeling van alle personeelsleden, ongeacht hun contracttype of financieringsbron, leeftijd of geslacht, een fundamenteel principe. Wij willen gaan voor een oplossing waar alle contractuele personeelsleden hun voordeel bij hebben. Dit is de reden waarom wij als vakbond blijven proberen tot een onderhandelde oplossing te komen.

Op dit moment zijn wij er van overtuigd dat in het dossier over de pensioenen en de contracten van onbepaalde duur een onderhandelde oplossing met het bestuur nog steeds mogelijk is. Zo’n oplossing zou dan ook meteen het voordeel hebben dat ze voor alle contractuele personeelsleden zou gelden, niet enkel voor diegenen die hun gelijk zouden halen via een lange procedure voor een rechter. Voor ACOD gaan deze onderhandelingen over drie zaken:

  • Er moet een oplossing komen voor de problematiek van het pensioendossier: elk contractueel personeelslid moet een aanvullend pensioen krijgen als aanvulling op de veel te lage wettelijke pensioenen. In België behoren de wettelijke pensioenen van mensen in de privésector en van contractuele personeelsleden bij de overheid tot de laagste van Europa.
  • Er moet een nieuwe werkwijze komen rond de contracten van onbepaalde duur: een langdurige tewerkstelling door een opeenvolging van kortlopende arbeidscontracten is niet alleen sociaal onaanvaardbaar, het is ook onwettelijk.
  • We moeten de werkwijze rond werving van nieuwe personeelsleden herbekijken: werving via correcte procedures zonder duur extern bureau, ongeacht het type van contract.

Zoals gezegd heeft het bestuur de voorbije maanden in het overleg hierover aangegeven dat ook zij bereid is hierover een onderhandelde oplossing uit te werken. In haar reactie op de recente persberichten rond deze materie heeft het bestuur het engagement herhaald vóór de zomer te willen komen tot een oplossing. ACOD wil ingaan op deze uitnodiging en verder proberen om tot een resultaat te komen waar zoveel mogelijk personeelsleden bij gebaat zijn.

Als je nog vragen hebt, contacteer ons via ACOD@UGent.be

Reacties uitgeschakeld voor Standpunt ACOD UGent over dossier pensioenen en contracten van onbepaalde duur aan de UGent Geplaatst in UGent, Vlaams traject Getagged

Overzicht ACOD-pensioenbrochures en veelgestelde vragen

De meest recente pensioenhervorming zorgde – zoals bekend – voor heel wat verwarring. Het duurde een hele tijd voor het stof ging liggen en de meeste onduidelijkheden in de pensioenwetgeving – dankzij de inbreng van de vakbonden- uitgeklaard waren.

Net omwille van die onduidelijkheden was de ACOD was steeds erg voorzichtig haar communicatie rond de nieuwe pensioenwetgeving. We wilden onze leden immers duidelijk informeren en geen valse hoop geven in bepaalde gevallen. Ondertussen hebben we een correct zicht gekregen op de nieuwe pensioenwetgeving met al zijn nieuwigheden. We informeerden onze leden daarover. Hieronder zetten we alles nog eens op een rijtje.

Brochures

Zoals je merkte publiceerde de ACOD de voorbije maanden al enkele brochures hierrond. We lijsten deze graag nog eens op:

– Algemene ACOD-pensioenbrochure: allesomvattende brochure met informatie over de algemene pensioenwetgeving
– ACOD-brochure pensioenbonus: bevat informatie over de pensioenbonus
 ACOD-brochure overlevingspensioen: bevat informatie over het overlevingspensioen
– ACOD-brochure over loopbaanonderbreking en de afwezigheidsperioden: bevat informatie over onderbroken loopbanen en de gevolgen voor het pensioen
Veelgestelde vragen

Recent publiceerden we ook een lijst met veelgestelde vragen rond de pensioenwetgeving. Deze zullen we stapsgewijs uitbreiden. Je vindt de lijst hier.

Pensioenhervorming? Veel gestelde vragen!

In deze rubriek beantwoorden de pensioenspecialisten van de ACOD enkele veelgestelde vragen i.v.m. de recente pensioenhervorming.

  • Kan ik nog vervroeg op pensioen?
  • Val ik onder de oude of nieuwe wetgeving?
  • Is het nuttig om perioden van loopbaanonderbreking te valideren?
  • Wat wordt er afgehouden van het brutopensioen?

De antwoorden lees je hier.

Pensioenaanvraag overheidssector voortaan ook digitaal

www.pensioenaanvraag.beVastbenoemde personeelsleden van de overheidssector kunnen voortaan hun pensioenaanvraag ook digitaal indienen. De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) sluit zich aan bij de website http://www.pensioenaanvraag.be die begin 2011 door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) werd gelanceerd. Lees meer