Waarom de Civiele Bescherming niet deelneemt aan de 21 juli-viering

PERSMEDEDELING FOD BINNENLANDSE ZAKEN – CIVIELE BESCHERMING

Het personeel van de Civiele Bescherming wil niet medeplichtig zijn aan  de door de minister van binnenlandse zaken, N-VA- er Jan Jambon, en zijn kabinet georkestreerde klucht.

De minister wil tijdens het nationaal defilé   immers uitpakken met glimmende vrachtwagens en aanhangwagens, die  met het modernste materiaal zijn uitgerust, en de bevolking laten geloven dat ze bij een biologische terreuraanslag, een groot industrieel of nucleair ongeval goed beschermd zal zijn. Maar waartoe dient de allermooiste racewagen als er geen  piloot of mecanicien aanwezig is ?

Deze –nochtans noodzakelijke en door het personeel gewenste – herstructurering van de civiele bescherming is slecht doordacht,  niet goed overwogen door de leidinggevenden en biedt geen enkele operationele of strategische visie. Uitsluitend  sluwe  politieke en zuiver budgettaire overwegingen liggen aan de basis van deze herstructurering, hervorming genoemd. 4 van de 6 eenheden zullen verdwijnen: alleen de eenheid van Brasschaat (thuishaven van minister Jambon), vlakbij Antwerpen, en de eenheid ven Crisnée, aan de grens met Limburg zullen blijven bestaan … Van een geografische dwaling gesproken: alle krachten zullen in het Noordoosten van het land geconcentreerd zijn, maar wel door alle burgers worden gesubsidieerd.

Wanneer in de kerncentrales van Tihange of Doel het nucleair noodplan  in werking treedt, zullen de door onze minister van binnenlandse zaken zorgvuldig gekozen kazernes rechtstreeks getroffen worden omwille van de dominante windrichtingen. Alweer een blunder.

Bovendien glijdt de hulpverlening aan de bevolking, toch de kernopdracht bij uitstek, nu langzaam maar zeker af naar een regionalisering of zelfs privatisering (stijging van de kosten voor de burger?).

In de hoop hun werk te kunnen behouden, zullen de personeelsleden van de civiele bescherming moeten postuleren voor de betrekking, die ze reeds bekleden(?!?!),en een test/ vergelijkend examen moeten afleggen over materies, waarvoor ze reeds officieel erkende brevetten hebben behaald.  Met als gevolg dat meer dan 30% van het personeel  in functies zal terugkomen, die helemaal niets te maken hebben met hun huidige beroep van redder. En een deel van de laureaten zal dan degraderen of in graad worden teruggezet omdat de plaatsen beperkt zullen zijn.

Totaal absurd! Wat een verkwisting! Wat een geknoei!

De verantwoordelijken van deze herstructurering miskennen de deskundigheid en ervaring van het personeel en misprijzen deze mensen.

Het is dus met tegenzin, maar wel heel vastberaden, dat wij beslist hebben dit nationale feest aan ons te laten voorbijgaan in onze respectievelijke kazernes, daar waar we vinden dat we de hele  Belgische bevolking het best kunnen dienen en het dichts bij de burgers kunnen staan.

Het gemeenschappelijke vakbondsfront

ACV-CSC-ACOD-CGSP

Binnenlandse Zaken Gesloten Centra solidair met het gevangenispersoneel

Op dinsdag 3 juli 2018 zullen de personeelsleden van de gesloten centra voor illegalen van Merksplas en Brugge prikacties organiseren ter ondersteuning van aan de gang zijnde staking binnen de gevangenissen. Met deze actie willen de personeelsleden  hun solidariteit betuigen aan hun  collega’s binnen Justitie.

Zij voeren immers actie tegen de afbraak van het overheidsstatuut.

Afschaffing van het stakingsrecht door minimale dienstverlening (opvorderingen bij staking?)

Afschaffing van het ziektekrediet, geen statutairen meer, invoering van interimarbeid tegenover volwaardige aanwervingen, het verder uithollen van de codex (statuut van de ambtenaar), enz enz……

Dit heeft ook zijn weerslag op ons in de gesloten centra.

Ook wij zullen de gevolgen hiervan voelen in ons dagelijks werk.

Vandaar onze steun aan onze collega-cipiers in de gevangenissen.

We willen hen steunen en tevens aangeven dat ook wij vragende partij zijn voor een goed ambtenarenstatuut en vakbondsrecht.

De prikacties in Merksplas zullen starten om 13u en eindigen om 15u, in Brugge starten de prikacties om 7u tot 10u en van 12u30 tot 14u30. Tijdens de prikacties zullen de personeelsleden de piketten aan de respectievelijke gevangenissen ondersteunen.

Door het federaal personeel monddood te maken, zullen de problemen niet verdwijnen. Integendeel, ze zullen door het personeel niet meer benoemd kunnen worden…..

Tony Six
voorzitter FTC Binnenlandse Zaken

gesloten_centra_solidair

ACOD gaat niet akkoord met de sluiting van 4 kazernes

Enkele weken geleden bracht Minister Jan Jambon de vakbonden op de hoogte van de politieke beslissing rond de hervorming van de Civiele Bescherming. Deze beslissing – genomen op basis van het regeerakkoord – houdt in dat er vier kazernes zullen sluiten. ACOD kan hier niet mee akkoord gaan. De veiligheid van de burger en de dienstverlening zijn immers onze hoogste prioriteit.

We stellen ons overigens vragen bij de beslissing van minister Jambon, gezien het gebrek aan eensgezindheid bij verschillende meerderheidspartijen daarrond. Bovendien vermeldt het regeerakkoord ook nergens dat er kazernes zouden moeten gesloten worden in het licht van de hervorming van de Civiele Bescherming.

De ACOD is bereid om mee te werken aan de structurele inhoud van het voorgestelde hervormingsplan maar dan enkel met behoud van alle kazernes.

Gino Hoppe   

Download het persbericht  Overheidsdiensten – ACOD gaat niet akkoord met sluiting kazernes Civiele Bescherming – 20170504

Perscontact: Gino Hoppe – federaal secretaris ACOD AMiO – 0476 75 20 27

Persbericht Afbraak civiele bescherming

Al geruime tijd doen er geruchten de ronde dat verschillende kazernes van de civiele bescherming bedreigd zijn met sluiting. Dit in het kader van hervormingen/bezuinigingen binnen BiZa. Er zou ook 25% van het personeel afvloeien. 

De minister van BiZa, Jan Jambon, werd al enkele (4) keren aangeschreven voor overleg in deze materie. Tot op heden kwam er geen enkele reactie, meer nog, zelfs geen ontvangstbevestiging. Blijkbaar interesseert hem dat niet.

Zoals iedereen weet is de civiele bescherming een hulpdienst die dicht bij de burger staat.

De civiele bescherming heeft de expertise, het materiaal en is een belangrijke schakel in de hulp aan de burger. Denk maar aan de ramp in Wetteren en Gellingen.

Een afschaffing zou een echte schande zijn.

Indien wij vóór 01 september geen overleg hebben zijn acties niet uitgesloten!

 

Gino Hoppe – algemeen secretaris ACOD AMiO – 0476/75 20 27

Staf Nys – medewerker ACOD AMiO – 0473/68 23 89