ACOD-voorbereiding op het examen penitentiair bewakingsassistent 2019

ACOD Overheidsdiensten Oost-Vlaanderen mede-organiseert terug voorbereidingen op het examen “penitentiair bewakingsassistent” (PBA aka cipier) op 18 februari 2019 en 19 september 2019.

De voorbereiding op het examen instapkaart “penitentiair bewakingsassistent” gaat door op 9 mei 2019.

ACOD-voorbereiding instapkaart SELOR

SELOR, het selectiebureau van de federale overheid, geeft je terug de kans om de “instapkaart” te halen. Het is meer dan drie jaar geleden dat dit georganiseerd werd.

De instapkaart toont aan dat je kan functioneren op het niveau van hoger secundair onderwijs (niveau C) indien je dit diploma niet hebt en blijft geldig voor vijf jaar. Eenmaal je deze instapkaart behaald hebt, kan je solliciteren voor de job van penitentiair bewakingsassistent (cipier).

De ACOD (één van de zes ABVV-centrales) bereid je voor op het behalen van deze instapkaart. Deze voorbereiding gaat door op één avond in september in het ACOD-gebouw (Bagattenstraat 158, Gent).

Hou deze website in de gaten voor de juiste datum, maar verwittig alvast je netwerk zodat ze deze unieke kans kunnen grijpen!

Binnenlandse Zaken Gesloten Centra solidair met het gevangenispersoneel

Op dinsdag 3 juli 2018 zullen de personeelsleden van de gesloten centra voor illegalen van Merksplas en Brugge prikacties organiseren ter ondersteuning van aan de gang zijnde staking binnen de gevangenissen. Met deze actie willen de personeelsleden  hun solidariteit betuigen aan hun  collega’s binnen Justitie.

Zij voeren immers actie tegen de afbraak van het overheidsstatuut.

Afschaffing van het stakingsrecht door minimale dienstverlening (opvorderingen bij staking?)

Afschaffing van het ziektekrediet, geen statutairen meer, invoering van interimarbeid tegenover volwaardige aanwervingen, het verder uithollen van de codex (statuut van de ambtenaar), enz enz……

Dit heeft ook zijn weerslag op ons in de gesloten centra.

Ook wij zullen de gevolgen hiervan voelen in ons dagelijks werk.

Vandaar onze steun aan onze collega-cipiers in de gevangenissen.

We willen hen steunen en tevens aangeven dat ook wij vragende partij zijn voor een goed ambtenarenstatuut en vakbondsrecht.

De prikacties in Merksplas zullen starten om 13u en eindigen om 15u, in Brugge starten de prikacties om 7u tot 10u en van 12u30 tot 14u30. Tijdens de prikacties zullen de personeelsleden de piketten aan de respectievelijke gevangenissen ondersteunen.

Door het federaal personeel monddood te maken, zullen de problemen niet verdwijnen. Integendeel, ze zullen door het personeel niet meer benoemd kunnen worden…..

Tony Six
voorzitter FTC Binnenlandse Zaken

gesloten_centra_solidair

Voorbereiding examen penitentiair bewakingsassistent m/v/x PBA

Vanaf 29 maart 2018 tot en met 12 april 208 kan je je inschrijven via www.selor.be voor het examen van penitentiair bewakingsassistent (Antwerpen, Centrum, Kempen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen).

Als ACOD willen wij iedereen die houder is van een diploma hoger middelbaar onderwijs of die een instapkaart behaald heeft, de mogelijkheid bieden om zich degelijk voor te bereiden.

Let er wel op wanneer je inschrijft voor het examen, dat je een datum vastlegt die na een voorbereiding valt. Een betere voorbereiding loont.

Inschrijven voor de voorbereiding doe je uitsluitend via dirk.vansprengel@cgspacod.be
Vermeld de datum en de locatie (zie affiche hieronder) van de voorbereiding waar je naartoe gaat!!!

Voorbereidingen examen pba april 2018

Download de affiche in jpg en pfd

 

Examen penitentiair bewakingsassistent voorbereiding “module 1”

Vanaf 31 mei 2017 tot en met 14 juni 2017 kan men zich inschrijven voor het examen penitentiair bewakingsassistent.

Als ACOD willen wij iedereen die houder is van het vereiste diploma of die reeds een instapkaart (module 0) behaald heeft, de mogelijkheid bieden om zich degelijk voor te bereiden.

Vooraf inschrijven is wenselijk en dat kan je doen via de volgende mailadres: dirk.vansprengel@acod.be

Iedereen is welkom !!!

gevangenissen pamflet pba module 1

Download hier de affiche