ACOD gaat niet akkoord met de sluiting van 4 kazernes

Enkele weken geleden bracht Minister Jan Jambon de vakbonden op de hoogte van de politieke beslissing rond de hervorming van de Civiele Bescherming. Deze beslissing – genomen op basis van het regeerakkoord – houdt in dat er vier kazernes zullen sluiten. ACOD kan hier niet mee akkoord gaan. De veiligheid van de burger en de dienstverlening zijn immers onze hoogste prioriteit.

We stellen ons overigens vragen bij de beslissing van minister Jambon, gezien het gebrek aan eensgezindheid bij verschillende meerderheidspartijen daarrond. Bovendien vermeldt het regeerakkoord ook nergens dat er kazernes zouden moeten gesloten worden in het licht van de hervorming van de Civiele Bescherming.

De ACOD is bereid om mee te werken aan de structurele inhoud van het voorgestelde hervormingsplan maar dan enkel met behoud van alle kazernes.

Gino Hoppe   

Download het persbericht  Overheidsdiensten – ACOD gaat niet akkoord met sluiting kazernes Civiele Bescherming – 20170504

Perscontact: Gino Hoppe – federaal secretaris ACOD AMiO – 0476 75 20 27