Minister Homans organiseert afbraak van het Vlaams personeelsstatuut

Besparingen en personeelsafvloei

Wij als Vlaamse overheidspersoneelsleden hebben de voorbije jaren al heel wat te verduren gekregen van deze Vlaamse regering (N-VA, cd&v en openvld).
Het is tijdens deze regeerperiode al een tijdje duidelijk dat de minister en de Vlaamse regering geen respect hebben voor het eigen personeel:
– Er is de personeelsafbouw met 1950 personeelsleden tegen eind 2019.
– Daarnaast zijn er forse besparingen op de werkingsmiddelen van de diensten.
– Door veel minder personeel en de besparingen komt de dienstverlening aan de burgers in het gedrang.
– Hetzelfde volume werk (en meer) moeten doen met minder personeel en middelen zorgt er tevens voor dat het aantal zieken en aantal burn-outs in stijgende lijn zitten.
– Tevens zijn er duurdere uitbestedingen-outsourcingen-consultancy die blijkbaar wel veel geld mogen kosten.
– De invoering van duurdere interimarbeid.

Nieuwe afbraakmaatregelen voor personeel

De Vlaamse regering en minister Homans zetten echter momenteel nogmaals de aanval in op de personeelsleden. Het gaat hier om regelrechte afbraakmaatregelen die ervoor zorgen dat het personeel er zwaar op achteruit gaat.

Momenteel is 73% van het Vlaams overheidspersoneel statutair en 27% contractueel.

De nu besliste afbraakmaatregelen stelt de minister en de Vlaamse regering voor als het meer eenvormig maken van het statuut en een gelijkschakeling te voorzien tussen statutairen en contractuelen.

Volgende afbraakmaatregelen worden in september voor overleg voorgelegd aan de vakbonden:

– De totale afbouw van de ziekteverlofregeling voor de statutairen, er is geen doorbetaling van loon meer. Alleen gedurende de eerste 30 kalenderdagen van het ziekteverlof wordt het salaris doorbetaald. Vanaf de 31e kalenderdag valt de ambtenaar terug op 65% van het bruto salaris.
Deeltijdse prestaties wegens ziekte: worden een recht voor zowel het statutair als het contractueel personeelslid en dit gedurende een periode van zes maanden. Vanaf de zevende maand is een verderzetting mogelijk mits akkoord van de lijnmanager.
– De evaluator kan beslissen om de
evaluatie te vervroegen (vanaf de 6e maand die volgt op het einde van de vorige evaluatieperiode) als de vorige evaluatie werd afgesloten met een onvoldoende.
– Een ambtenaar kan
ontslagen worden als zijn prestaties tijdens zijn loopbaan 2 keer als onvoldoende werden geëvalueerd. Het is de lijnmanager die beslist of de ambtenaar in dat geval al dan niet ontslagen wordt. Het automatisme na 2 onvoldoendes valt dus weg.
– De entiteiten krijgen
meer mogelijkheden om contractuelen aan te werven en dus minder statutairen.
KOM IN ACTIE TEGEN DEZE AFBRAAKMAATREGELEN!

De minister wil een pure afbraak van het statutair ambt op kap van het personeel. Daarbij is het eenvormig statuut voor iedereen het toverwoord.
Het is echter een goocheltruc van minister Homans om de contractuelen gelijkschakeling te beloven waarvan niets aan is.
De contractuelen gaan met de afbraakmaatregelen niets vooruit.
En de statutairen gaan erop achteruit.

De gelijkschakeling is een neerwaartse schakeling voor statutairen.
Het wegtoveren van personeelsrechten van statutairen zorgt ook voor een lege toverdoos bij de contractuelen.

Als vakbond willen we dat zowel contractuelen als statutairen erop vooruit gaan!
Als ACOD-overheidsdiensten gaan wij niet akkoord met deze afbraak.
Wij roepen het personeel op om in actie te komen deze maatregelen.
We zullen samen met de andere vakbonden een gezamelijke reactie bepalen.
Samen sterk om te reageren. Wij houden jullie op de hoogte.

Reacties zijn gesloten.