Nieuwe acties

DG Personen met een handicap

Op 7 maart 2017 hield ACOD AMiO een algemene vergadering voor het personeel van de DG Personen met een handicap. We maakten een stand van zaken op, zowel voor de personeelsleden zelf als voor de talrijke gebruikers van deze directie.

De overheid blijft doof voor de gerechtvaardigde vragen van de personeelsleden en ze voldoet niet aan haar verplichting om de werknemers een functioneel werkinstrument (een informaticatoepassing) ter beschikking te stellen dat op zijn minst even performant is als het vorige. Als gevolg daarvan kan het personeel niet langer de dienstverlening verzekeren zoals voordien. Voornaamste slachtoffer zijn uiteraard de personen met een handicap die op de nodige bijstand rekenen van deze openbare dienst.

De algemene vergadering besliste onder andere:

– dat er een nieuwe protestactie zal volgen op donderdag 9 maart 2017 op 10u tijdens de vergadering waarop het directiecomité moet beslissen over het al dan niet voortzetten van het werk met het dure instrument ‘CURAM’;

– dat er een nieuwe werkonderbreking zal volgen op dinsdag 14 maart 2017 om 10u om de overheid te wijzen op de ernst van de toestand.

Als de overheid niet op de gepaste manier reageert, zit er voor het personeel immers niets anders op dan tot hardere acties over te gaan. Onze acties krijgen ook steun uit andere hoek, want tal van verenigingen, ziekenfondsen en OCMW’s hebben ofwel officieel, ofwel via hun personeel, de verminderde dienstverlening aan de burger aangeklaagd.

Kurt Sissau

Federaal secretaris

Perscontact: Didier Cournelle – ACOD AmiO – 0477 848 664

Overheidsdiensten - DG Personenen met een handicap voert opnieuw actie - 20170308

Reacties zijn gesloten.