De ACOD strijdt tegen elke vorm van precaire statuten aan de universiteit.

ACOD UGent neemt al jaren het voortouw in de onderhandelingen voor een beter statuut voor de praktijkassistenten. We hebben hier ook over gecommuniceerd naar de praktijkassistenten in meerdere personeelsvergaderingen.

Het statuut van vast benoemd onderwijsbegeleider werd aan de UGent ingevoerd op 1 oktober 2014 met akkoord van de drie representatieve vakorganisaties. Dit statuut biedt een oplossing voor de positie van praktijkassistent. ACOD pleit voor het maximaal gebruik van dit statuut van vast benoemd onderwijsbegeleider.

Sinds januari worden onderhandelingen gevoerd over de concrete toepassing van dit statuut binnen de verschillende faculteiten. Door middel van overgangsmaatregelen moet deze omslag op een sociale manier worden doorgevoerd.

In het personeelsonderhandelingscomité (POC) van 25 februari is reeds afgesproken om overgangsmaatregelen in te voeren tot 2018. In dat POC heeft ACOD duidelijk gemaakt dat de huidige voorstellen niet volstaan, en werd op vraag van ACOD al bedongen dat de faculteiten in hun beleidsplan voor 2016 meer posities van vast benoemd onderwijsbegeleider moeten voorzien.

ACOD wil verder blijven onderhandelen om ook in dit dossier de beste resultaten te behalen in het belang van alle werknemers van de UGent.

Reacties zijn gesloten.