Je bent een federaal ambtenaar?

Wat heeft de Regering Michel voor jou in petto? (*)

Statuut en verloning:

 • Indexsprong + vertraging volgende index door manipulatie van de indexkoren
 • Personeelskredieten: – 12 % op 5 jaar tijd
 • Werkingskredieten: – 28 % op 5 jaar tijd
 • Investeringskredieten: – 33 % op 5 jaar tijd
 • Minimale/gegarandeerde dienstverlening – beperking stakingsrecht
 • Afschaffing uitkeringen bij vrijwillige afwezigheden
 • Afschaffing ziektekrediet
 • Landingsbanen vanaf 60 jaar / afschaffing uitzonderingen

 

Pensioenen:

 • Officiële pensioenleeftijd wordt 67 jaar
 • Leeftijdsvoorwaarde vervroegd pensioen wordt 63 jaar
 • Voordelige tantièmes verdwijnen
 • Berekening pensioen op basis van het gemiddelde van de volledige loopbaan.
 • Diplomabonificatie wordt afgeschaft
 • Valorisatie van contractuele dienstjaren bij statutarisering wordt afgeschaft
 • Afschaffing pensioen om medische redenen/ wordt een invaliditeitsuitkering via de mutualiteit.
 • Afschaffing pensioenbonus
 • Invoering loopbaanrekening
 • Beperking gelijkgestelde periodes

CONCLUSIE:

Deze regering ontneemt de federale ambtenaren een aanzienlijk aantal sociale verworvenheden.

Wij laten dit zomaar niet gebeuren. Wij verdienen meer respect van onze werkgever!

Ga daarom samen met ACOD in het tegenoffensief en doe mee aan de provinciale acties!

 

De volgende actiedagen vinden plaats in de verschillende provincies op 24 november, 1 december en 8 december 2014. De acties voor deze dagen worden gecoördineerd via de Gewestelijke afdelingen van ACOD. Op 15 december vindt tenslotte een nationale staking plaats.

Laat je niet pluimen! Genoeg is genoeg!

(*) Inhoud gebaseerd op de inhoud van het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 en de budgetmaatregelen zoals bepaald in de ministerraad van 15 oktober 2014.

Reacties zijn gesloten.