Federaal comité ABVV bevestigt actieplan

Het federaal comité heeft bevestigd dat het ABVV zich volledig zal inzetten voor het slagen van het actieplan in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Lees en download de motie van het federaal comité

Het comité is van mening dat het regeerakkoord van 9 oktober 2014 geen gevolg geeft aan de 4 krachtlijnen vastgelegd door het gemeenschappelijk vakbondsfront, nl.:

  • de vrijwaring en versterking van de koopkracht
  • het behoud van een sterke federale sociale zekerheid
  • investeringen in duurzame groei en in werkgelegenheid
  • meer fiscale rechtvaardigheid.

In het kader van dat actieplan juicht het federaal comité het initiatief van de ABVV-Jongeren, Jeunes FGTB, en de Jeunes CSC toe.

Van Aarlen tot Oostende nodigen de jongerenwerkingen voor het eerst alle jongeren(organisaties) uit om deel te nemen aan de verschillende geplande manifestaties. Een eerste bijeenkomst heeft vrijdag 24 oktober plaats gvonden aan de Beurs in Brussel.

Reacties zijn gesloten.