ACOD blogt “Participatiemaatschappij op z’n Hollands”

ChrisReniersDe afbouw van de pensioenen is ook in Nederland volop bezig. Als je moet vertrouwen op het rendement van de pensioenfondsen – volledig marktgericht en zonder enige resultaatsverbintenis – kan het ook moeilijk anders.

Het is de eerste plicht van socialisten om ervoor te zorgen dat die marktlogica gecorrigeerd wordt en dat iedereen recht heeft op een waardig pensioen. Zo denkt de PVDA-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jette Klijnsma er echter niet over. Zij onderschrijft ten stelligste de participatiemaatschappij: “Help uzelf”. Gepensioneerden die niet rondkomen moeten maar een moestuin aanleggen, vindt zij. Of als dat niet kan wegens geen tuin of te oud om te spitten of gewoon geen groene vingers, dan eet je gewoon je eigen huis op. Want in tegenstelling tot wat Klijnsma beweert, kan je niet leven van de AOW*, zelfs al is je huis afbetaald.

Daarom Belgen, twee keer nadenken als we debatteren over pensioenen en vergrijzing! Dit debat moet bij ons beginnen met een duidelijk antwoord van elke politieke partij op onze vraag: wat is een waardig pensioen?

*AOW: de Algemene Ouderdomswet, ook wel synoniem voor het basispensioen van alle Nederlandse gepensioneerden

Chris Reniers – algemeen secretaris – 24 juni 2014

www.acodblogt.be

Reacties zijn gesloten.