Stakingsrecht “De sp.a en de PS laten zich niet misleiden”

ChrisReniersGisterenavond keurde een rechtse wisselmeerderheid in een senaatscommissie een wetsvoorstel om zogenaamde ‘wilde stakingen’ bij overheidsbedrijven te voorkomen. Dat het hier niet om een staking gaat – wegens niet conform de regels en stappen die moeten gevolgd worden om officieel en rechtsgelding een staking te zijn – negeerden de voorstanders maar wat graag. Het opzet van de betrokken partijen is duidelijk het stakingsrecht aan banden te leggen en een minimale dienstverlening bij de overheidsbedrijven in te voeren.

Voor de ACOD is dergelijke wetgeving overbodig, ondoelmatig en onaanvaardbaar.

Lees verder

Reacties zijn gesloten.