Werkonderbreking gevangenissen op 1 april 2014

Cipiers weldra in hun blootje?
(lees hier het persbericht)

Sinds de vakbondsafvaardigingen in september 2012 een eisenbundel hebben ingediend bij de minister van Justitie neemt het kabinet een onverzettelijke afwijzende houding aan.

De voorstellen over de budgettaire maatregelen en de maatregelen om de overbevolking structureel in te perken of de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, zijn verworpen. De overheid heeft ook beslist om het budget voor het kledingfonds (uniformen e.d.) met 1,47 miljoen euro te verlagen en dat voor de werkkledij van de nieuwe penitentiaire beambten met 100.000 euro.

Daarom hebben we na advies van de algemene personeelsvergaderingen die in de strafinrichtingen zijn gehouden, beslist om op 1 april 2014 het werk te onderbreken van 13u tot 15u. Aangezien gesnoeid wordt in het budget voor het kledingfonds vragen wij dat het personeel op 1 april 2014 in burgerkledij komt werken.

Gino Hoppe
Federaal secretaris ACOD AmiO
0476 75 20 27

Luc Neirynck
Nationaal secretaris ACV Openbare Diensten
0478 30 64 03

Reacties zijn gesloten.