Zesde staatshervorming: modaliteiten van overdracht

De ministerraad van 31 januari 2014 keurt naar aanleiding van de zesde staatshervorming in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989. Het ontwerp vermeldt naast een aantal technische wijzigingen, de diensten van de federale en programmatorische overheidsdiensten waarvan er personeel dient te worden overgedragen naar de gewesten en gemeenschappen en brengt deze onder in verschillende bijlagen.

Lees meer

Reacties zijn gesloten.